Inside of the Biomedicum building, cropped rotated merged induced P3 stained p4, Qing Cheng and Elias Arner.

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedrivs grundforskning och utbildning. Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer.

Foto: Stefan Zimmerman, Ji Yin (Jakobsson lab).

Aktuell forskning och aktiviteter på MBB

Kalendariet