Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bedrivs grundforskning och utbildning. Målet med vår forskning är att förstå de grundläggande processerna för hur celler fungerar och hur sjukdomar uppkommer.

Våra senaste publikationer och anslag

Evenemang på MBB