BLISS – En studie kring hälsa, stress och välbefinnande

Studien - Befolkningsstudie om Livsvägar, Individfaktorer och Social Stress (BLISS) - är ett forskningsprojekt som påbörjades 2022 med syfte att öka vår förståelse för hur individuella, sociala och samhälleliga faktorer kan bidra till att förklara skillnader i hälsa, stress och välbefinnande bland människor i Sverige.

Hälsa, stress och välbefinnande ser olika ut i olika delar av befolkningen. För att få en bättre förståelse för orsakerna till dessa skillnader genomför Karolinska Institutet denna studie i samarbete med Yale University (USA). Syftet är att få ökad kunskap och förståelse för vad som orsakar ohälsa och minskat välbefinnande i olika grupper i olika delar av livet. Den ökade kunskapen är viktig för att bland annat förstå hur olika människor hanterar stress, men även hur samhället kan erbjuda alla människor lika förutsättningar för ett friskt och gott liv.

Vill du veta mer om BLISS-studien?

Läs mer om vad det innebär att delta i studien här

Frågor kring projektet?

Om du har frågor kring projektet kontakta: BLISS-cns@ki.se

pojke går i skogsglänta
Foto: Photo by Andreas Rasmussen on Unsplash