Johanna Zilliacus

Johanna Zilliacus

Universitetslektor | Docent
Telefon: +46852483544
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Utbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är lektor och docent vid Institutet för miljömedicin. Jag är grundutbildningsansvarig (GUA) vid Institutet för miljömedicin, KI och lärarrepresentant i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KI. Min nuvarande forskning handlar om utveckling av metodik för hälsoriskbedömning av kemikalier.

Forskningsbeskrivning

  • Jag har forskat inom molekylär endokrinologi och för närvarande på utveckling av metodik för hälsoriskbedömning av kemikalier, inklusive hormonstörande ämnen och kemikalieblandningar.

Undervisning

  • Jag har 30 års erfarenhet av att undervisa studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå. Jag har varit kursledare och examinator för mer än 30 olika kurser och varit involverad i pedagogiskt utvecklingsarbete och projekt på kurs- och programnivå på KI och internationellt. Jag utsågs 2013 till ledamot i Pedagogiska Akademin vid Karolinska Institutet. Jag har utvecklat internationella utbildningar och samordnat utbildningsprojekt inom hälsoriskbedömning och är medlem i EUROTOX utbildningskommitté och ordförande i WHO:s styrgrupp för kapacitetsuppbyggnad inom nätverket för kemikalieriskbedömning.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetslektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2013-

Examina och utbildning

  • Docent, Endokrinologi, Karolinska Institutet, 2004
  • PhD, Molecular endocrinology, Structural determinants of DNA-binding specificity by the glucocorticoid receptor, Karolinska Institute, 1994
  • MSc, Biochemistry, Åbo Akademi University, 1988

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI