Linus Wiklund

Linus Wiklund

Doktorand
E-postadress: linus.wiklund@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi Beronius, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Hej!

  Jag är doktorand i Anna Beronius forskningsgrupp, vid Institutet för Miljömedicin (IMM). Jag gav mig in i det här forskningsfältet redan 2020, då jag fick min masterexamen i toxikologi från KI. Sen började jag på min nuvarande position som doktorand vid enheten för biokemisk toxikologi 2021.

  Mitt forskningsprojekt handlar om att utveckla riskbedömningsmetodik där vi maximerar användningen av data från så kallade "New Approach Methods" (NAMs), för att kunna identifiera hormonstörande ämnen utan att använda data från djurstudier. Titeln för mitt forskningsprojekt är "A novel mechanism-based approach for assessment of developmental toxicity of endocrine disruptors".

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om att integrera mekanistisk data från djurfria metoder för bedömning av hormonstörande egenskaper. Exempel på dessa djurfria metoder är datorbaserade tillvägagångsätt, cell-baserade metoder, eller experiment i zebrafisk-embryon. Genom fallstudier så utvärderar jag hur det djurfria tillvägagångsättet fungerar, och identifierar möjliga utmaningar med metoden. De ämnen jag tittar på (Bland annat PFOS, Kadmium, och PCB126) är också misstänkta hormonstörare, så jag utvärderar samtidigt ifall dessa ämnen borde klassas som hormonstörare eller ej i EU.

  I min forskning så använder jag flera olika metoder och verktyg, bland annat metodik för systematiska litteraturöversikter, Weight-of-Evidence bedömningar, och Adverse Outcome Pathways (AOPs). Jag använder mig också av programmeringsspråket R regelbundet, till exempel för att generera AOP nätverk, och för att analysera data från RNA sekvensering och metabolomics.

  Mer detaljerad information om mitt projekt hittar ni här (på engelska):
  https://ki.se/en/imm/a-novel-mechanism-based-approach-for-assessment-of-developmental-toxicity-of-endocrine

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Doktorand, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2020
 • Kandidatexamen, Molekylärbiologi, Institutionen för Biologisk Grundutbildning, Stockholm University, 2017

Konferenser och events

 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, NorthTox 2023, Is it possible to identify endocrine disruptors without animal tests? A case study on PFOS, 2023
 • Administratör, NorthTox 2023 Early Career Researcher activities, Part of the organizing committee for early career researcher activities at NorthTox 2023. We organized presentations, group activities, and a panel discussion for master students, PhD students, and post-docs., 2023
 • Administratör, SWACCS Junior Academy Workshop (JAWS) 2022, I was part of the organizing committee of JAWS 2022. We organized lectures from different stakeholders, a poster viewing session, a course on science communication, and a dinner for participants., https://www.swaccs.se/jaws2022, 2022
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, XVIth International Congress of Toxicology (ICT 2022), Towards AOP-driven next generation assessment of endocrine disruptors, https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2022.07.709, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI