Idiopatisk lungfibros – Forskargrupp Magnus Sköld

Vår forskargrupp fokuserar på klinisk forskning om vanliga luftvägssjukdomar. Vi studerar väl karakteriserade patientkohorter som är noggrant fenotypade och vi använder olika laboratorietekniker och samarbetar med ett antal laboratorier både inom Karolinska Institutet och andra nationella och internationella universitet .

Vi är intresserade av att utforska inflammatoriska mekanismer i lungan och systemiskt vid vanliga andningsbesvär. Vi är särskilt intresserade av kopplingen mellan den inflammatoriska responsen och utvecklingen av strukturella förändringar (remodellering) i lungorna. Vi samarbetar med ett antal högkvalificerade laboratorier och använder olika metoder, inklusive immunohistokemi, flödescytometri, PCR, cellodlingstekniker och omics-metoder. Vi är också involverade i projekt om Covid-19.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Lungmedicin och allergi Reumatologi och inflammation
MS
Innehållsgranskare:
2024-03-26