Pernilla Sönnerfors

Pernilla Sönnerfors

Postdoktor
Besöksadress: Gävlegatan 55, PO Lung-Allergi, NB02:06, 17174 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Lung Sköld M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjukgymnast inom Respiration och jag disputerade
  vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, på
  Karolinska Institutet i juni 2022. Mitt forskningsområde är e-hälsa och
  KOLrehabilitering.
  Mitt intresse för lungrehabilitering väcktes på min arbetsplats på
  Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, där jag mötte patienter med
  olika lungsjukdomar inom både slutenvård och öppenvård. Det var en
  miljö som präglades av mycket kunniga och engagerade kollegor med ett
  självklart intresse för kliniska utvecklingsprojekt och kliniskforskning.
  Efter specialistsjukgymnastexamen inom respiration 2013, ville jag fortsätta
  att utvecklas inom mitt intresseområde, därför blev forskning en naturlig
  väg för mig.
  Efter disputationen har jag fortsatt med forskning och kliniskt arbete på
  Fysioterpimottagningen Lungöppenvård för vuxna på Karolinska i Solna.
  Jag har nu också en tjänst som post doc hos prof. Magnus Sköld,
  Lungmedicin, KI, Solna
  Posterpresentationer 2019:
  ERS Kongress, Madrid, Spanien: "Pulmonary rehabilitation including
  interactive 3D visualization technique, in COPD".
  Fysioterapidagarna, Stockholm, Sverige: "Pulmonary rehabilitation including
  interactive 3D visualization technique, in COPD"
  Advances in Health care science doctoral student conference, Flemingsberg,
  Sverige: "A feasibility study of an eHealth tool, for people with Chronic
  Obstructive Pulmonary Disease and oxygen treatment".
  2013 Specialistkompetens inom Respiration/Lungmedicin
  2013 Magisterexamen i Klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  1999 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Karolinska Institutet
  2022 Med Dr examen i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete har titeln: "eHealth support for physical activity and
  exercise training in people with COPD"
  Mina tidigare forskningssamarbeten:
  2022 (pågående) MinKOL ett e-hälsoverktyg för KOL samarbete med prof.
  Karin Wadells forskargrupp, Umeå universitet.
  2015 Magisteruppsats "Leicester cough questionnaire- en svensk version"
  samarbete med Med Dr. G. Faager, Karolinska Universitetssjukhuset
  2012-2017 " KOL-program med interaktiv 3D-visualiseringsteknik" samarbete
  med Med Dr. U. Einarsson, Med Dr. G. Faager, MSc. AK Nordlin, Karolinska
  Universitetssjukhuset
  2015- (pågående). Kvalitativ intervjustudie av närstående till
  insjuknande i GBS. Pågående samarbete med Med Dr, Ulrika Einarsson, Raymond
  Press, Med dr, Karolinska Universitetssjukhuset, docent Anette
  Forsberg, Örebro Universitetssjukhus

Undervisning

 • 2005 Handledarkurs för sjukgymnaster, Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI