John Skår

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: john.skar@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Health Systems Leadership, Management and Safety, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Professor Emeritus/Emerita, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Docent, Docent företagsekonomi Fil dr företagsekonomi, Uppsala Universitet, 1971 Fil lic företagsekonomi, Uppsala Universitet, 1971 Lic NHH, Norges Handelshöyskole 1965, Norge, Uppsala Universitet, 1971

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI