Enheten för medicinsk statistik

Behöver du hjälp med statistik i din forskning eller är du nyfiken på att lära dig mer om statistik? Enheten för Medicinsk Statistik vid LIME erbjuder konsultation och utbildning för forskare och doktorander aktiva vid Karolinska Institutet eller externt. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss kan du får vägledning inom statistik oavsett vilken fas ditt forskningsprojekt är i. Från studiedesign och stickprovsberäkning, till databearbetning, val av analysmetod, genomförande av analyser, tolkning av resultat och att svara reviewers. MedStat tillämpar Vancouver-reglerna för medförfattarskap.

Hur funkar det?

Varje nytt uppdrag inleds med ett uppstartsmöte där du tillsammans med vår statistiker går igenom bakgrund, forskningsfrågeställning och datainsamling. Vi stämmer av vad som skall göras, tidsplan och kostnader. Väntetid för nya projekt varierar under arbetsåret men vanligtvis behöver du inte vänta mer än två veckor på ett uppstartsmöte. Timkostnaden för statistikhjälp och konsultation är 1100 SEK.

Våra statistiker

Vi är statistiker med varierande bakgrund och specialområden. 

Avtal för längre projekt

Om du är intresserad av ett mer omfattande samarbete finns det möjlighet att skriva avtal med enheten. Kontakta enhetschef Tanja Tomson för mer information.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till respektive statistiker hittar du under fliken Medlemmar och kontakt.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Utbildning och kurser

Kurser på masternivå

Läs mer om statistikkurserna på respektive programhemsida Masterprogram i hälsoinformatik och Masterprogram i hälsoekonomi, policy och management.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser
Kursnamn Kursnummer Nivå Kursplan
Basic Course in Medical Statistics – a distance course 2609 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics - kursplan
Basic Course in Medical Statistics – Team Based Learning 3134 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics, TBL - kursplan
Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738 Fortsättning Intermediate Medical Statistics: Regression models - kursplan
Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods 2858 Avancerad Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods - kursplan

Lediga platser

Antagning till kurser som listas i tabellen görs via centrala antagningen på KI. Om det finns kursplatser över för sen anmälan kommer de att listas under Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser.

Kursadministration

Kontakta: KI Medstat <medstat@ki.se>

Skräddarsydda kurser i statistik

MedStat har möjlighet att skräddarsy kortare föreläsningsserier eller längre kurser vid förfrågan.

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Lungmedicin och allergi
TT
Innehållsgranskare:
2024-03-25