Cell och Genterapi – Evren Alicis forskargrupp

Evren Alici och Cell och Genterapi-gruppen har ett särskilt intresse av att utforska ”Natural Killer”-celler (NK-celler) hos patienter med multipelt myelom (MM).

Evren Alici Research Group

Om vår forskning

Vår grupps primära forskningsfokus är att förbättra och kliniskt anpassa strategier för att få NK celler att reagera och eliminera tumörceller utan att ha negativa effekter på celler utanför tumören. För detta ändamål genomför vi för närvarande flera kliniska prövningar där NK cellernas reaktion förstärks och riktas mot tumörceller hos patienter med MM. Mer specifikt siktar vi på att utveckla nya NK-cellbaserade terapier inklusive framtidens ”engagers”, nästa generations chimära antigenreceptorer för NK-celler (CAR-NK) och framtidens små molekyler för NK-cellmodulering. 

Vårt mål är att förkorta produktionstiden, öka tumörcellsspecificiteten och eliminera oönskade biverkningar av nuvarande cellbaserade immunterapier. Produktkandidaterna utvecklas i våra translationella forskningslaboratorier och testas på kliniken, ensamma och/eller i kombination med utvalda befintliga terapier (t.ex. antikroppar, bispecifika ”engagers”, små molekyler).

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen