Hälsosystem och Policy (HSP) – Cecilia Stålsby Lundborgs forskargrupp

Hälsosystem och policyforskning omfattar både forskning om och för politik. Vi strävar efter att bidra till kunskapsgenerering och kunskapsdelning genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning och politisk dialog för förbättrad täckning, kvalitet och jämlikhet i hälsosystemen. Vi använder ett systemperspektiv på global hälsa samtidigt som vi fokuserar på specifika ämnen och forskningsfrågor, och inkluderar två tvärgående teman i vår forskningsverksamhet: ledarskap och evidensinformerat policyskap

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Farmakologi och toxikologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Infektionsmedicin
Sara Lidman
2024-03-27