Publikationer (Jensens forskargrupp)

Utvalda publikationer från vår forskning

För komplett publikationslista, se Google Scholar
 

Första beskrivningen av placebokontroller spårad tillbaka till medeltiden
Karin Jensen et al, Journal of the Royal Society of Medicine, november 2023
 

Certainty of genuine treatment increases drug responses among intellectually disabled patients.
Jensen KB, Kirsch I, Pontén M, Rosén A, Yang K, Gollub RL, et al
Neurology 2017 May;88(20):1912-1918

Classical conditioning of analgesic and hyperalgesic pain responses without conscious awareness.
Jensen K, Kirsch I, Odmalm S, Kaptchuk TJ, Ingvar M
Proc Natl Acad Sci U S A 2015 Jun;112(25):7863-7

A Neural Mechanism for Nonconscious Activation of Conditioned Placebo and Nocebo Responses.
Jensen KB, Kaptchuk TJ, Chen X, Kirsch I, Ingvar M, Gollub RL, et al
Cereb Cortex 2015 Oct;25(10):3903-10

Sharing pain and relief: neural correlates of physicians during treatment of patients.
Jensen KB, Petrovic P, Kerr CE, Kirsch I, Raicek J, Cheetham A, et al
Mol Psychiatry 2014 Mar;19(3):392-8

Nonconscious activation of placebo and nocebo pain responses.
Jensen KB, Kaptchuk TJ, Kirsch I, Raicek J, Lindstrom KM, Berna C, et al
Proc Natl Acad Sci U S A 2012 Sep;109(39):15959-64

 

KJ
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-11-28