Näthinnan

Forskargruppen leds av professor Anders Kvanta och dr Helder André, och fokuserar på att studera cellulära och molekylära mekanismer vid neovaskulära och degenerativa näthinnesjukdomar, med syfte att utveckla nya terapier för patienter med synhotande sjukdomar.

Kvanta/Andrés forskargrupp bedriver translationella studier med fokus på att identifiera och förbättra behandlingar av flera retinala sjukdomar, som retinala degenerationer, retinala venocklusioner och diabetes retinopati. Huvudfokus för vår forskning är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), en av de vanligaste  synhotande sjukdomarna. Avancerad AMD orsakar central synförlust som drabbar mer än 180 miljoner människor världen över (och över 100 000 i Sverige). Sjukdomen har en snabbt ökande prevalens i den utvecklade världen som en följd av en åldrande befolkning och utgör en enorm hälsoekonomisk börda. På grund av sjukdomens kroniska förlopp, de multifaktoriella orsaksmekanismerna och de nuvarande terapeutiska begränsningarna finns det ett stort behov av terapier som långsiktigt kan regenerera förlorade retinala celler eller mildra effekten av angiogena och inflammatoriska faktorer associerade med AMD.

AMD
Genom att kartlägga de patofysiologiska mekanismerna bakom degenerativa näthinnesjukdomar kan vi utveckla framtida terapier för att bekämpa blindhet.

Forskningsprojekt

Det gemensamma målet för Kvanta/Andrés forskargrupp är att utveckla nya behandlingar vid neovaskulär och degenerativ näthinnesjukdom. Våra experimentella projekt inkluderar molekylära och cellbiologiska studier och prekliniska djurmodeller med syfte att identifiera nya molekyler och mekanismer som är relevanta för uppkomsten av neovaskularisering och celldöd. Vår forskning har bidragit till utvecklingen av effektiva behandlingar vid våt (neovaskulär) AMD och har lagt grunden till regenerativ behandling av torr (degenerativ) AMD.

  • Mekanistiska och terapeutiska studier av neovaskulära näthinnesjukdomar
  • Genterapi vid neovaskulär AMD
  • ”Bench-to-bedside” utveckling av regenerativ behandling vid torr AMD
  • Cellterapi för behandling av diabetes

Läs mer om våra forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Echinomycin mitigates ocular angiogenesis by transcriptional inhibition of the hypoxia-inducible factor-1

Flavia Plastino, Álvaro Santana-Garrido, Noemi Anna Pesce, Monica Aronsson, Emma Lardner, Alfonso Mate, Anders Kvanta, Carmen Maria Vázquez, Helder André

Exp Eye Res. 2021 Feb 25;206:108518.doi: 10.1016/j.exer.2021.108518. Online ahead of print.

Identification of cell surface markers and establishment of monolayer differentiation to retinal pigment epithelial cells

Alvaro Plaza Reyes, Sandra Petrus-Reurer, Sara Padrell Sánchez, Pankaj Kumar, Iyadh Douagi, Hammurabi Bartuma, Monica Aronsson, Sofie Westman, Emma Lardner, Helder André, Anna Falk, Emeline F Nandrot, Anders Kvanta, Fredrik Lanner

Nat Commun. 2020 Mar 30;11(1):1609.doi: 10.1038/s41467-020-15326-5.

Generation of Retinal Pigment Epithelial Cells Derived from Human Embryonic Stem Cells Lacking Human Leukocyte Antigen Class I and II

Sandra Petrus-Reurer, Nerges Winblad, Pankaj Kumar, Laia Gorchs, Michael Chrobok, Arnika Kathleen Wagner, Hammurabi Bartuma, Emma Lardner, Monica Aronsson, Álvaro Plaza Reyes, Helder André, Evren Alici, Helen Kaipe, Anders Kvanta, Fredrik Lanner

Stem Cell Reports. 2020 Apr 14;14(4):648-662.doi: 10.1016/j.stemcr.2020.02.006. Epub 2020 Mar 19.

Gaining insight on mitigation of rubeosis iridis by UPARANT in a mouse model associated with proliferative retinopathy

Filippo Locri, Noemi A Pesce, Monica Aronsson, Maurizio Cammalleri, Mario De Rosa, Vincenzo Pavone, Paola Bagnoli, Anders Kvanta, Massimo Dal Monte, Helder André

J Mol Med (Berl). 2020 Nov;98(11):1629-1638.doi: 10.1007/s00109-020-01979-8. Epub 2020 Sep 17.

Identification of Diagnostic and Prognostic microRNAs for Recurrent Vitreous Hemorrhage in Patients with Proliferative Diabetic Retinopathy

Parviz Mammadzada, Juliette Bayle, Johann Gudmundsson, Anders Kvanta, Helder André

J Clin Med. 2019 Dec 15;8(12):2217.doi: 10.3390/jcm8122217.

Gene Transfer of Prolyl Hydroxylase Domain 2 Inhibits Hypoxia-inducible Angiogenesis in a Model of Choroidal Neovascularization

Anna Takei, Malena Ekström, Parviz Mammadzada, Monica Aronsson, Ma Yu, Anders Kvanta, Helder André

Sci Rep. 2017 Feb 10;7:42546.doi: 10.1038/srep42546.

OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY OF THE FOVEAL MICROVASCULATURE IN GEOGRAPHIC ATROPHY

Anders Kvanta, Manuel Casselholm de Salles, Urban Amrén, Hammurabi Bartuma

Observational Study Retina. 2017 May;37(5):936-942.doi: 10.1097/IAE.0000000000001248.

Xeno-Free and Defined Human Embryonic Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelial Cells Functionally Integrate in a Large-Eyed Preclinical Model

Alvaro Plaza Reyes, Sandra Petrus-Reurer, Liselotte Antonsson, Sonya Stenfelt, Hammurabi Bartuma, Sarita Panula, Theresa Mader, Iyadh Douagi, Helder André, Outi Hovatta, Fredrik Lanner, Anders Kvanta

Stem Cell Reports. 2016 Jan 12;6(1):9-17.doi: 10.1016/j.stemcr.2015.11.008. Epub 2015 Dec 24.

Hypoxia-Inducible Factor-1α Is Associated With Sprouting Angiogenesis in the Murine Laser-Induced Choroidal Neovascularization Model

Helder André, Selcuk Tunik, Monica Aronsson, Anders Kvanta

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Oct;56(11):6591-604.doi: 10.1167/iovs.15-16476.

Bevacizumab for macular edema in central retinal vein occlusion: a prospective, randomized, double-masked clinical study

David L J Epstein, Peep V Algvere, Gunvor von Wendt, Stefan Seregard, Anders Kvanta

Ophthalmology. 2012 Jun;119(6):1184-9.doi: 10.1016/j.ophtha.2012.01.022. Epub 2012 Mar 17.

Combination therapy with low-dose transpupillary thermotherapy and intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: a 24-month prospective randomised clinical study

Anne-Catherine Söderberg, Peep V Algvere, Jürg C Hengstler, Pär Söderberg, Stefan Seregard, Anders Kvanta

Br J Ophthalmol. 2012 May;96(5):714-8.doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-300721. Epub 2012 Jan 12.

Biomechanical regulation of blood vessel growth during tissue vascularization

Witold W Kilarski  1 , Branka Samolov, Ludvig Petersson, Anders Kvanta, Pär Gerwins

Nat Med. 2009 Jun;15(6):657-64.doi: 10.1038/nm.1985.

Subfoveal fibrovascular membranes in age-related macular degeneration express vascular endothelial growth factor

A Kvanta, P V Algvere, L Berglin, S Seregard

Invest Ophthalmol Vis Sci. 1996 Aug;37(9):1929-34.

Forskargruppsledare

Anders Kvanta

Forskargruppsledare
K8 Klinisk neurovetenskap

Helder Andre

Forskargruppsledare
08-672 30 41
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Group Alumni

 

Selçuk Tunik, Associate Professor at University of Dicle, Turkey

Effat Alizadeh, Associate Professor at Tabriz University of Medical Sciences, Iran

Jóhann Gu∂mundsson, Head of Ophthalmology at Lanspitali, Iceland

Sandra Petrus-Reurer Anknuten till forskning

Parviz Mammadzada, Ögonspecialist Örebro sjukhus

Stående finansiering

·ARMEC Lindbergs Stiftelse

·ALF-medicin

·Ögonfonden

·Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade

·Edwin Jordans Stiftelse

·KI-stiftelser och fonder

Intresserad av att gå med i Kvanta/Andrés forskargrupp?

Ansökningar för doktorander och postdoktors välkomnas från sökande med finansiering. Vi uppmuntrar också tidiga kontakter för att planera externa ansökningar

MP
Innehållsgranskare:
2023-08-15