himmel

Karin Jensens forskargrupp

Smärta och hjärnavbildning.
Vi utför studier på de mekanismer i hjärnan som är involverade i smärtkontroll.