Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bland annat känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, det vill säga fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form (bildskärmar, simulatorer) alltmer utvecklas både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp genomförs studier inom:

  • ackommodation och ackommodationsbehandling
  • samsynsproblem och behandling
  • 3D-teknik för avbildning, ljus och ljussättningspåverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion 
  • utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar samt
  • avbildning av näthinnans struktur med optisk koherenstomografi (OCT) i relation till övriga synsystemet och synfunktionen.

Forskargruppsledare

Lektor

Rune Brautaset

Telefon: 08-672 38 40
Enhet: Ögon och syn Brautaset
E-post: Rune.Brautaset@ki.se

Utvalda publikationer

Spherical aberration in relation to visual performance in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Mårtensson L, Salkic J, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2011 Feb;34(1):12-6; quiz 50-1

Treatment of accommodative insufficiency with plus lens reading addition: is +1.00 D better than +2.00 D?
Wahlberg M, Abdi S, Brautaset R
Strabismus 2010 Jun;18(2):67-71

Corneal and conjunctival epithelial staining in hydrogel contact lens wearers.
Brautaset R, Nilsson M, Leach N, Miller W, Gire A, Quintero S, et al
Eye Contact Lens 2008 Nov;34(6):312-6

Retinal Sequelae in Adults Treated With Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity.
Nilsson M, Hellström A, Jacobson L
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016 07;57(9):OCT550-5

Spherical aberration in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Jarkö C, Alvin A, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2008 Aug;31(4):189-93

Gruppmedlemmar

Ulrika BirkeldhAnknuten
Rune BrautasetForskargruppsledare, Lektor
Alberto Dominguez VicentAdjunkt
Mikael EfthamreAnknuten
Susanne GlimneAdjunkt
Anna Lindskoog-PetterssonAdjunkt
Maria NilssonLektor
Rebecka RosénAnknuten
Inga-Lill Thunholm-HenrikssonAdjunkt
Abinaya Priya VenkataramanAdjunkt
Ori ZahaviForskarstuderande

Klinisk neurovetenskapOftalmologi