Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bland annat känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, det vill säga fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form (bildskärmar, simulatorer) alltmer utvecklas både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp genomförs studier inom

  • ackommodation och ackommodationsbehandling
  • samsynsproblem och behandling
  • 3D-teknik för avbildning, ljus och ljussättningspåverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion
  • utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar samt
  • avbildning av näthinnans struktur med optisk koherenstomografi (OCT) i relation till övriga synsystemet och synfunktionen.

Utvalda publikationer

Nicotinamide provides neuroprotection in glaucoma by protecting against mitochondrial and metabolic dysfunction

James R.Tribble, Amin Otmani, Shanshan Sun, Sevannah A.Ellis, Gloria Cimaglia, Rupali Vohra, Melissa Jöe, Emma Lardner, Abinaya P.Venkataraman, Alberto Domínguez-Vicent Eirini Kokkali, Seungsoo Rho, Gauti Jóhannesson, Robert W.Burgess, Peter G.Fuerst, Rune Brautaset Miriam Kolko, James E.Morgan, Pete A.Williams

Redox Biology Volume 43, July 2021, 101988

Impact of optical coherence tomography scan direction on the reliability of peripapillary retinal nerve fiber layer measurements

Venkataraman, Abinaya Priya, Andersson Josefine, Fivelsdal Lina, Nilsson Maria, Dominguez-Vicent Alberto

DOI: 10.1371/journal.pone.0247670

Evaluation of Automated Segmentation Algorithm for Macular Volumetric Measurements of Eight Individual Retinal Layer Thickness

Zahavi Ori, Dominguez-Vicent Alberto, Brautaset Rune, Venkataraman Abinaya Priya

DOI: 10.3390/app11031250

Evaluation of the Performance of Algorithm-Based Methods for Subjective Refraction

Venkataraman Abinaya Priya, Sirak Delila, Brautaset Rune, Dominguez-Vicent Alberto

DOI: 10.3390/jcm9103144

Effect of Instrument Design and Technique on the Precision and Accuracy of Objective Refraction Measurement

Dominguez-Vicent Alberto, Al-Soboh Loujain, Brautaset Rune, Venkataraman Abinaya Priya

DOI: 10.3390/jcm9103061

Profile of macular ganglion cell-inner plexiform layer thickness in healthy 6.5 year- old Swedish children

Arnljots Urszula, Nilsson Maria, Myrberg Ida Hed, Aden Ulrika, Hellgren Kerstin

DOI: 10.1186/s12886-020-01601-y

Visual fatigue during control room work in process industries

Glimne Susanne, Brautaset Rune, Osterman Cecilia

DOI: 10.3233/WOR-203141

INCREASED FOVEAL GANGLION CELL AND INNER PLEXIFORM LAYER THICKNESS IN CHILDREN AGED 6.5 YEARS BORN EXTREMELY PRETERM

Rosen Rebecka M, Hellgren Kerstin M, Venkataraman Abinaya P, Dominguez Vicent Alberto, Nilsson, Maria

DOI: 10.1097/IAE.0000000000002581

Effect of age in the ciliary muscle during accommodation: Sectorial analysis

Alberto Domínguez-Vicent, Daniel Monsálvez-Romín, José J Esteve-Taboada, Robert Montés-Micó, Teresa Ferrer-Blasco

J Optom. Jan-Mar 2019;12(1):14-21.doi: 10.1016/j.optom.2018.01.001. Epub 2018 Apr 4.

Retinal nerve fiber layer thickness associates with cognitive impairment and physical disability in multiple sclerosis

Birkeldh Ulrika, Manouchehrinia Ali, Hietala Max Albert, Hillert Jan, Olsson Tomas, Piehl Fredrik, Kockum Ingrid, Brundin Lou, Zahavi Ori, Wahlberg-Ramsay Marika, Brautaset Rune, Nilsson, Maria

DOI: 10.1016/j.msard.2019.101414

Repeatability of quantitative measurements of retinal layers with SD-OCT and agreement between vertical and horizontal scan protocols in healthy eyes

Dominguez-Vicent Alberto, Brautaset Rune, Venkataraman Abinaya Priya

DOI: 10.1371/journal.pone.0221466

Refractive correction with multifocal intraocular lenses after radial keratotomy

Martin-Escuer Barbara, Alfonso Jose F, Fernandez-Vega-Cueto Luis, Domingez-Vicent Alberto, Montes-Mico Robert

DOI: 10.1038/s41433-019-0364-8

Multisectorial changes in the ciliary muscle during accommodation measured with high-resolution optical coherence tomography

Monsalvez-Romin Daniel, Dominguez-Vicent Alberto, Esteve-Taboada Jose J, Montes-Mico Robert, Ferrer-Blasco Teresa

DOI: 10.5935/0004-2749.20190041

Peripheral resolution and contrast sensitivity: effects of monochromatic and chromatic aberrations

Venkataraman Abinaya Priya, Papadogiannis Petros, Romashchenko Dmitry, Winter Simon, Unsbo Peter, Lundstrom Linda

DOI: 10.1364/JOSAA.36.000B52

Forskargruppsledare

Rune Brautaset

Forskargruppsledare
Brautaset
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Maria Persson
2023-08-15