Skip to main content

Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bland annat känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, det vill säga fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form (bildskärmar, simulatorer) alltmer utvecklas både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp genomförs studier inom:

  • ackommodation och ackommodationsbehandling
  • samsynsproblem och behandling
  • 3D-teknik för avbildning, ljus och ljussättningspåverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion
  • utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar samt
  • avbildning av näthinnans struktur med optisk koherenstomografi (OCT) i relation till övriga synsystemet och synfunktionen.

Forskargruppsledare

Lektor

Rune Brautaset

Telefon: 08-672 38 40
Enhet: Ögon och syn Brautaset
E-post: Rune.Brautaset@ki.se

Utvalda publikationer

20926333

20521882

18997539

27537414

18602857

Gruppmedlemmar

Rune BrautasetForskargruppsledare, Lektor
Alberto Dominguez VicentAdjunkt
Mikael EfthamreAnknuten
Susanne GlimneAdjunkt
Anna Lindskoog-PetterssonAdjunkt
Maria NilssonLektor
Inga-Lill Thunholm-HenrikssonAdjunkt
Abinaya Priya VenkataramanAdjunkt
Ori ZahaviForskarstuderande