Skip to main content

Fysiologisk optik

Ämnesområdet fysiologisk optik rör allt som har med synsinnet att göra som; seendets fysik, fysiologi och även psykologi samt ögats och synapparatens uppbyggnad och funktion.

Till området hör bland annat känsligheten för ljusintryck, färger, ögats ackommodation (förmåga att ändra brytkraft/styrka, det vill säga fokuseringsmekanismen) och adaptation, synskärpa, det tredimensionella seendet och synvillor. Intresset för den fysiologiska optiken ökar igen i och med att informationsöverföringen i grafisk eller optisk form (bildskärmar, simulatorer) alltmer utvecklas både vad avser effektiv förmedling av information fram till hjärnan och arbetsbelastning.

I vår forskargrupp genomförs studier inom:

  • ackommodation och ackommodationsbehandling
  • samsynsproblem och behandling
  • 3D-teknik för avbildning, ljus och ljussättningspåverkan på ögonrörelser och samsynsfunktion
  • utvärdering och utveckling av utrusning för test av synfunktion huvudsakligen för upptäckt och uppföljning av ögonsjukdomar samt
  • avbildning av näthinnans struktur med optisk koherenstomografi (OCT) i relation till övriga synsystemet och synfunktionen.

Forskargruppsledare

Rune Brautaset

Forskargruppsledare

Utvalda publikationer

Spherical aberration in relation to visual performance in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Mårtensson L, Salkic J, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2011 Feb;34(1):12-6; quiz 50-1

Treatment of accommodative insufficiency with plus lens reading addition: is +1.00 D better than +2.00 D?
Wahlberg M, Abdi S, Brautaset R
Strabismus 2010 Jun;18(2):67-71

Corneal and conjunctival epithelial staining in hydrogel contact lens wearers.
Brautaset RL, Nilsson M, Leach N, Miller WL, Gire A, Quintero S, et al
Eye Contact Lens 2008 Nov;34(6):312-6

Retinal Sequelae in Adults Treated With Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity.
Nilsson M, Hellström A, Jacobson L
Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016 07;57(9):OCT550-5

Spherical aberration in contact lens wear.
Lindskoog Pettersson A, Jarkö C, Alvin A, Unsbo P, Brautaset R
Cont Lens Anterior Eye 2008 Aug;31(4):189-93

Gruppmedlemmar

Rune Brautaset, Forskargruppsledare, Lektor
Alberto Dominguez Vicent, Adjunkt
Mikael Efthamre, Anknuten
Susanne Glimne, Adjunkt
Anna Lindskoog-Pettersson, Adjunkt
Maria Nilsson, Lektor
Inga-Lill Thunholm-Henriksson, Adjunkt
Abinaya Priya Venkataraman, Adjunkt
Ori Zahavi, Forskarstuderande