Maria Nilsson

Maria Nilsson

Lektor | Docent
E-postadress: maria.nilsson@ki.se
Telefon: +46852482524
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17177 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och syn Brautaset Nilsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Biträdande programdirektor på Optikerutbildningen
  Jag är utbildad optiker och fick min legitimation 2003 efter studier på
  Karolinska Institutet. I samband med mina doktorandstudier började jag
  engagera mig i utbildning. Sedan 2011 arbetar jag som lektor och ansvarar
  för Magisterprogrammet i klinisk optometri och uppdragsutbildningen
  Diagnostisk optometri och är idag biträdande programdirektor. Min forskning
  relaterar till näthinnans struktur och funktion och avbildning av ögat med
  hjälp av optisk koherenstomografi.

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2008 vid KI på en avhandling som fokuserade på utvärdering
  av ett nyutveckelat test av synfunktion. I samband med detta väcktes mitt
  intresse för studier av sambandet mellan näthinnans struktur och funktion.
  Vid tidpunkten introducerades optisk koherenstomografi (Optical coherence
  tomography-OCT) som en ny icke-invasiv avbildningsteknik för studier av
  ögats anatomi. Efter en kortare period som gästforskare vid University of
  Houston, College of Optometry, fick jag erfarenhet av denna metod och har
  ägnat min forskning åt att studera hur informationen från OCT kan tolkas
  in vid olika okulära och neurologiska tillstånd. Jag ingår i forskargrupp
  Brautaset och har handlett och bi-handlett 3 doktorander fram till
  disputation samt är involverad i pågående doktorandprojekt. Dessa projekt
  är främst inriktade på att studera hur skador i primära synsystemet,
  tidigt eller senare i livet, kan leda till retinala förändringar och hur
  dessa påverkar synfunktionen.

Undervisning

 • Jag undervisar på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Jag ansvarar
  för Magisterprogrammet i klinisk optometri och uppdragsutbildningen
  Diagnostisk optometri. Ett program och en kurs jag varit med att starta
  (2008/2011) och som legat till grund för optikers rekvisitionsrätt. En
  behörighet som närmare 500 optiker besitter i Sverige idag. Att starta
  dessa utbildningar har varit avgörande för den yrkesutveckling som skett
  inom optometri och vi idag har en utbildning som är en av de främsta i
  Europa. Som en del i detta arbete har jag arbetat för att utveckla och
  starta det kliniska utbildningssamarbete vi har med S:t Eriks Ögonsjukhus i
  form av Klinisk utbildningsmottagning - Ögon [1].
  [1] https://utbildning.ki.se/klinisk-utbildningsmottagning-ogon-kum-o

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Optometri, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2008
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2003
 • Optikerexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI