Johan Hedström

Johan Hedström

Klinisk Handledare
E-postadress: johan.hedstrom@ki.se
Telefon: +46852482544
Mobiltelefon: +46700913855
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17177 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och syn Brautaset Nilsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är utbildad optiker och tog min examen 2012 efter studier på Linnéuniveristetet i Kalmar. Därefter har jag tagit magisterexamen i klinisk optometri från Karolinska Institutet, och började doktorandstudier 2022 med Abinaya Priya Venkataraman som huvudhandledare.
  Sedan 2019 arbetar jag på optikerutbildningen och magisterprogrammet i klinisk optometri på Karolinska Institutet. Jag har undervisat och ansvarat för olika kurser sedan 2019 och haft ansvar i utvecklingen av klinisk utbildningsmottagning - Ögon som drivs i samarbete mellan Karolinska Instituten och S:t Eriks Ögonsjukhus. En klinisk utbildningsmottagning som bemannas av ST-läkare, Ögonspecialistläkare, Optikerstudenter, studenter på magisterprogram, ögonsjuksköterskeutbildning samt kandidater från läkarprogrammet. Här får bland annat KI:s studenter tillfälle att bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt doktorandprojekt handlar om Lebers heriditära optikusneuropati (LHON) som är en mitokondriell sjukdom som leder till grav synskada. I projektet genomför vi nu studier inom avbildning av näthinnans struktur med optisk koherenstomografi (OCT) i relation till övriga synsystemet och synfunktionen, men även enkätstudier om upplevd livskvalitet hos friska anlagsbärare till sjukdomen. Forskningsmiljön är tätt integrerad med den kliniska vården på S:t Eriks Ögonsjukhus och centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, vilket ger förutsättningar för att skapa ett kunskapsflöde mellan forskning och hälso- och sjukvård.

  Junior Faculty Club:
  Sedan 2023 är jag och Anne Rombaut ansvariga för junior faculty på avdelningen för ögon och syn. Är du doktorand, magister-, masterstudent eller motsvarande och intresserad av att presentera din forskning/projekt i en kravfri miljö får du väldigt gärna kontakta mig.

Undervisning

 • Jag undervisar och ansvar för kurser på grund och avancerad nivå. Som en av de ansvarig i arbetet med utvecklingen av Klinisk Utbildningsmottagning – Ögon har jag bidragit med att skapa en interprofessionell lärandemiljö som 2023 mottog KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling). Ett pris som syftar till att lyfta goda exempel på verksamheter där man genom gott ledarskap och organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Artiklar

Anställningar

 • Klinisk Handledare, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI