Johanna Gripenbergs forskargrupp

Målet för vår forskargrupp är att utveckla kunskapsfältet inom ANDTS-prevention (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om pengar) och relaterade problem. Vi är forskare med kompetens inom folkhälsovetenskap, psykologi, kommunikationsvetenskap, kriminologi, naturvetenskap och socialt arbete.

Forskargruppen är en del av enheten STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och forskningen vi bedriver är tvärvetenskaplig och utgår metodologiskt från både kvantitativa och kvalitativa prevention.

Prevention av substansbruk och relaterade problem

Vi bedriver främst tillämpad forskning utifrån ett systemteoretiskt perspektiv baserat på tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan mellan centrala aktörer. I samproduktion med dessa aktörer arbetar vi för att utveckla, implementera och utvärdera metoder i syfte att påverka tillgänglighet och efterfrågan på substanser i samhället. Utvärdering är ett angeläget område för vår forskargrupp. Utvärderingarna är både formativa och summativa och undersöker systematiskt implementeringsprocesser och slutresultat av de preventionsinsatser som STAD genomför i samhället.

Ett stort fokus för vår forskning är att utvärdera substansbrukspreventiva interventioner i nöjesmiljöer och interventioner som riktar sig till riskgrupper såsom barn som har föräldrar med substanbruksproblem. Effektutvärderingar såväl som process- och implementeringsstudier bedrivs många gånger lokalt i kommuner, men även på skolor, träningsanläggningar och digitala miljöer. 

Ytterligare information om STADS verksamhet finns på www.stad.org

Forskningsprojekt

  • Utveckling, implementering och utvärdering av substansbrukspreventiva interventioner i nöjesmiljöer
  • Utveckling, implementering och utvärdering av alkoholpreventiva interventioner på idrottsarenor
  • Utvärdering, implementering och utvärdering av den dopningsförebyggande metoden 100 % Ren Hårdträning
  • Utveckling, implementering och utvärdering av digitala interventioner för ungdomar vars föräldrar har substansbruksproblem
  • Utvärdering av ”Group Violence Intervention” – ett gemensamt samarbete mellan Polisen, Kriminalvården och Socialtjänsten för att minska dödligt våld
  • Utvärdering av Polisens och andra aktörers arbete mot Öppna drogscener

Utvalda publikationer

Feltmann, K., Gripenberg, J., & Elgán, T.H. Compliance checks decrease cigarette sales rates to pseudo-underaged mystery shoppers: A quasi-experimental control group study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19:13161

Kvillemo, P., Strandberg, A.K., Elgán, T.H., & Gripenberg, J. Facilitators and barriers in preventing doping among recreational athletes: a qualitative interview study among police officers. Frontiers in Public Health. 2022; 10:1017801

Elgán. T.H., Durbeej, N., Holder, H.D., & Gripenberg, J. Effects of a multi-component alcohol prevention intervention at sporting events: a quasi-experimental control group study. Addiction, 2021; 116(10):2663-2672

Feltmann, K., Elgán, T.H., Strandberg, A.K., Kvillemo, P., Jayaram-Lindström, N., Grabski, M., Waldron, J., Freeman, T., Curran, H.V., & Gripenberg, J. Illicit drug use and associated problems in the nightlife scene: a potential setting for prevention. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021; 18(9):4789

Duch, M., Gervilla, E. Juan, M., Guimarães, C., Kefauver, M, Elgán, T.H., Gripenberg, J., & Quigg, Z. Effectiveness of a community-based intervention to increase supermarket vendors' compliance with age restrictions for alcohol sales in Spain: a pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020; 17(16):5991

Strandberg, A., Elgán, T.H., Feltmann, K., Jayaram-Lindström, N., & Gripenberg, J. Illicit drugs in the nightlife setting: Changes in employee perceptions and drug use over a fifteen year period. Substance Use & Misuse, 2020; 55(13):2116-2128

Feltmann, K., Elgán, T.H., & Gripenberg, J. High levels of alcohol intoxication and strong support for restrictive alcohol policies among music festival visitors. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 2019; 14(1):15

Sherk, A., Stockwell, T., Chikritzhs, T., Andréasson, S., Angus, C., Gripenberg, J., Holder, H., Holmes, H., Mäkelä, P., Mills, M., Norström, T., Ramstedt, M., & Woods, J. Alcohol consumption and the physical availability of take-away alcohol: Systematic reviews and meta-analyses of the days and hours of sale and outlet density. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 2018; 79(1), 58-67

Arnaud, N., Baldus, C., Elgán, T.H., De Paepe, N., Tönnesen, H., Csemy, L., and Thomasius, R. Effectiveness of a web-based screening and fully automated brief motivational intervention for adolescent substance use: a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 2016; 18(5):e103

Gripenberg Abdon, J., Wallin, E., and Andréasson, S. Long-term effects of a community-based intervention: 5-year follow-up of ‘Clubs against Drugs’. Addiction, 2011; 106(11):1997-2004

Gruppmedlemmar

TE
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-01-15