Nina-Katri Gustafsson

Nina-Katri Gustafsson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Gripenberg, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Report: STAD-RAPPORT. 2024
  Utvecklingen av skjutningar och skjutvapenvåld i Järva efter ökad samverkan: En effektutvärdering av arbetsmodellen Trefas
  Wall H; Gustafsson N-K; Elgan T; Feltmann K; Kvillemo P; Gripenberg J
 • Report: STAD RESEARCH REPORT. 2023
  En processutvärdering av Group Violence Intervention (GVI) i Huddinge, Järfälla/Upplands-Bro samt Uppsala. Delrapport [A process evaluation of Group Violence Intervention (GVI) in Huddinge, Järfälla/Upplands-Bro and Uppsala]
  Gustafsson N-K; Feltmann K; Kvillemo P; Elgán T; Strandberg A; Wall H; Gripenberg J
 • Report: STAD RAPPORT. 2023
  Narkotikasituationen på krogen i sju län: Kartläggning och preventiva insatser
  Kvillemo P; Gustafsson N-K; Feltmann K; Gripenberg J; Elgán T
 • Report: STAD RAPPORT. 2023
  Processutvärdering av TREFAS – förstärkt samverkan. Slutrapport
  Kvillemo P; Wall H; Feltmann K; Gustafsson N-K; Elgan T; Gripenberg J
 • Review: INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2022;67:1604437
  Juárez SP; Honkaniemi H; Gustafsson N-K; Rostila M; Berg L
 • Review: BMJ OPEN. 2020;10(10):e038388
  Berg L; Gustafsson N-K; Honkaniemi H; Juárez SP
 • Other: 2017
  Substance use framed as situational action
  Gustafsson N-K
 • Other: 2017;(28)
  Developmental alcohol trajectories when price and availability changed
  Gustafsson N-K; Peter W
 • Book chapter: SAMHÄLLET, ALKOHOLEN OCH DROGERNA: POLITIK, KONSTRUKTIONER OCH DILEMMAN [THE SOCIETY, THE ALCOHOL AND THE DRUGS: POLICY, CONSTRUCTIONS AND DILEMMAS]. 2012;p. 90-103
  Uteblivna förändringar i svenskarnas alkoholvanor – andra förklaringar än pris och tillgänglighet [Absent changes in Swedes alcohol habits – other explanations than price and availability]
  Gustafsson N-K
 • Report: ALCOHOL PUBLIC HEALTH RESEARCH ALLIANCE (AMPHORA) WORK PACKAGE 5. 2011
  Report of previously studied European changes in the economic and physical availability of alcohol on alcohol-related harm
  Karlsson T; Lindeman M; Österberg E; Ahtola R; Moskalewicz J; Welbel M; Cisneros Örnberg J; Gustafsson N-K; Olsson B
 • Thesis / dissertation: 2010
  Bridging the world: Alcohol Policy in Transition and Diverging Alcohol Patterns in Sweden
  Gustafsson N-K
 • Report: SORAD RESEARCH REPORT. 2007
  Effects of major changes in alcohol availability: study design, data collection procedures and measurement
  Mäkelä P; Bloomfield K; Gustafsson N-K; Room R
 • Book chapter: ALKOHOLKONSUMTIONEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR 2005 [ALCOHOL CONSUMPTION IN SWEDEN UNTIL THE YEAR 2005]. 2006;p. 43-52
  Vad kännetecknar köparna av alkohol som smugglats in i Sverige? [What defines buyers of alcohol which has been smuggled into Sweden?]
  Gustafsson N-K
 • Report: SORAD RESEARCH REPORT. 2005
  Alkoholkonsumtionen och dess olika delmängder 2004. [Alcohol consumption and its various subsets 2004]
  Trolldal B; Boman U; Gustafsson N-K
 • Report: SORAD RESEARCH REPORT. 2004
  Svenska folkets alkoholkonsumtion under år 2003. [The alcohol consumption of the Swedish people during 2003]
  Gustafsson N-K; Trolldal B
 • Report: 2003
  Vad tycker svensken i olika alkoholpolitiska frågor? [What does the Swede think about various alcohol policy questions?]
  Leifman H; Gustafsson N-K
 • Report: SORAD RESEARCH REPORT. 2003
  En skål för det nya millenniet En studie av svenska folkets alkoholkonsumtion i början av 2000-talet. [A toast for the new millennium: A study of the Swedish people’s alcohol consumption at the beginning of the 21st century]
  Leifman H; Gustafsson N-K

Forskningsbidrag

 • Group Violence Intervention: Hur upplevs strategin och dess budskap bland GVI klienter
  Brottsförebyggande rådet (Brå)
  1 January 2024 - 1 January 2025
 • Uppdrag till STAD att följa upp arbetet mot öppna drogscener i Stockholms län under perioden 2022-2027
  Region Stockholm
  1 January 2023 - 31 December 2027
 • Processutvärdering av Group Violence Intervention i fyra kommuner i Sverige.
  Brottsförebyggande rådet (Brå)
  1 January 2022 - 1 August 2024
 • Ansvarsfull alkoholservering – En 25-årig uppföljning
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Maskrosbarn: Skyddsfaktorer bland barn till föräldrar med alkoholmissbruk
  Systembolagets Forskningsråd
  1 January 2019
 • Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare
  1 January 2014 - 31 December 2016
 • Travel contribution: Kettil Bruun Society Symposium, Victoria, Canada, June 2008
  Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare
  18 March 2008 - 30 June 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI