Tobias Elgan

Tobias Elgan

Anknuten till Forskning
E-postadress: tobias.elgan@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Gripenberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och verksam som forskare vid STAD, en enhet vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. På STAD är jag involverad i flera olika forskningsprojekt inom preventionsvetenskap där ett underliggande mål är att för minska gapet mellan forskning och praktik. Forskningen består av allt från att genomföra kartläggningar som mynnar ut i behovsanalyser till att, i samproduktion med olika aktörer, utveckla och utvärdera preventiva insatser.

Forskningsbeskrivning

 • Ett fokusområden för min forskning är unga i riskzon såsom barn vars föräldrar har substansproblem och att utveckla, utvärdera och implementera digitala interventioner riktade till denna målgrupp. Ett annat fokusområde är alkohol-, drog- och dopningspreventiva interventioner som samproduceras med relevanta aktörer, och därefter implementeras och utvärderas på olika arenor nöjesmiljöer, sportarenor och träningsanläggningar.

Undervisning

 • Jag undervisar regelbundet om preventionsvetenskap på olika kurser på Karolinska Institutet. Exempel på kurser är Beroendetillstånd, en utbildning för personal inom beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten, samt på flera av Psykologprogrammets olika kurser. Jag handleder också regelbundet studenter från både Karolinska Institutet och andra universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Staff at licensed premises and their action against narcotics
  Brå
  1 January 2023 - 31 May 2023
 • Uppdrag till STAD att följa upp arbetet mot öppna drogscener i Stockholms län under perioden 2022-2027
  Region Stockholm
  1 January 2023 - 31 December 2027
 • Process evaluation of Group Violence Intervention (GVI) in Järfälla, Upplands-Bro, Huddinge, and Uppsala
  Brå
  1 August 2022 - 31 May 2024
 • Elite football players, problem gambling, and prevention strategies
  Svenska Spels forskningsråd
  1 January 2022 - 31 December 2024
 • Evaluation of crime prevention targeting open drug scenes
  Region Stockholm
  1 January 2022 - 31 December 2027
 • Processutvärdering av Group Violence Intervention i fyra kommuner i Sverige.
  Brottsförebyggande rådet (Brå)
  1 January 2022 - 1 August 2024
 • Mapping the drug situation in the nightlife in seven counties
  Länsstyrelsen Östergötland
  1 December 2021 - 31 December 2022
 • Development, implementation, and evaluation of a digital prevention intervention targeting children who have parents with substance use problems
  Innovationsfonden Region Stockholm
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Follow-up of a digital doping training for police officers
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2021 - 31 December 2021
 • Follow-up of digital tailoring of the Responsible Beverage Service training
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2021 - 31 December 2021
 • Follow-up of two web-based trainings in Responsible Beverage Service and Clubs against Drugs
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2021 - 31 December 2021
 • Responsible Beverage Service - A 25-year follow-up
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Development of alcohol prevention at student health centers
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Ansvarsfull alkoholservering – En 25-årig uppföljning
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2021 - 31 December 2022
 • Digitalisering av utbildningsprogrammet 'Ansvarsfull alkoholservering'
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2021 - 31 March 2021
 • Effects of a web-based alcohol prevention program for youth
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2019 - 31 December 2021
 • Grubbel - A randomized controlled trial of a web-based intervention
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2019 - 31 December 2021
 • Open drug scenes - Evaluation of the work by the Police force
  Brå
  1 January 2019 - 31 December 2021
 • Utvärdering av brottsförebyggande åtgärder riktade mot öppna drogscener. Brottsförebyggande rådet
  Brottsförebyggande rådet
  1 January 2019 - 31 December 2021
 • Effect evaluation of the compliance checks method of alcohol and tobacco
  Folkhälsomyndigheten
  1 August 2018 - 31 December 2020
 • Utvärdering av kontrollköp gällande tobaks- och alkoholprodukter
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2018 - 31 December 2020
 • Evaluation of tobacco compliance checks
  Länsstyrelsen Stockholm
  1 December 2016 - 31 March 2020
 • STAD in Europe
  European Commission Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
  1 January 2016 - 31 December 2018
 • Psychometric evaluation of AUDIT, CRAFF, ASSIST, and CAST-6 among 15-18 year olds
  Systembolagets alkoholforskningsråd
  1 January 2015 - 31 December 2017
 • Utveckling och utvärdering av en webbaserad stödgruppsintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem
  Folkhälsomyndigheten
  1 January 2014 - 31 December 2016
 • Effect evaluation of web-ICAIP: A web-based self-help program for adolescents in families with substance use problems
  Folkhälsomyndigheten (Folkhälsoinstitutet)
  1 January 2013 - 31 March 2014
 • WISEteens - A web-based screening and brief intervention for adolescents at risk
  European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security
  1 January 2011 - 31 December 2013
 • Evaluation of the project "Children of substance abusing parents"
  Folkhälsomyndigheten (Folkhälsoinstitutet)
  1 January 2010 - 31 December 2012
 • Visa fler

Anställningar

 • Researcher, Prevention science, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet and Stockholm Health Care Services, Regio, STAD, Centre for Psychiatry Research, 2009-
 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent i folkhälsovetenskap, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023
 • Filosofie Doktorsexamen, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2009
 • Master's degree, Chemistry, Södertörn University, 2001
 • Associate degree, Math science, North Country Community College, 1996

Expert

 • Evaluator of research applications in national competition, Board Member of the Research Council of the Swedish Alcohol Retailing Monopoly, Systembolagets alkoholforskningsråd, 2018-2023
 • Other evaluation assignments, Reviewer of scientific papers, National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 2011-2011
 • Other evaluation assignments, Reviewer of scientific papers, National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), 2010-2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI