Proteinbiokemi för utveckling av nya medicinska behandlingar - Janne Johansson

Vår forskning syftar till att utveckla nya terapier baserade på detaljerade studier av proteinstrukturer och verkningsmekanismer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Profile image

Janne Johansson

Gruppledare
JJ
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-22