Lennart Nilsson

Lennart Nilsson

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: lennart.nilsson@ki.se
Telefon: +46852481099
Besöksadress: Blickagången 16, 14151 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Bionut Avdelningsgemensamt, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är i min forskning intresserad av grundläggande mekanismer för cellens väsentliga funktioner och hur de påverkas av olika yttre omständigheter såsom mutationer och olika substanser, t.ex. läkemedel. Förutom med min egen forskning arbetar jag med forskarutbildningsfrågor, som jag de senaste 10 åren har erfarenhet av ur flera perspektiv: som studierektor för forskarutbildning vid min institution och som ledamot av disputationskommittén, samt senast som ledamot i Styrelsen för forskarutbildning (2012-2016). Jag har även som huvudhandledare handlett 13 doktorander till disputation

  Forskning är centralt för forskarutbildningen, och det är viktigt att doktoranderna får avancerad metod- och ämneskunskap, med både bredd och djup. Inte bara processen, utan framförallt människorna i den är viktiga. Vi måste kunna attrahera de mest lämpliga studenterna med fallenhet och genuint intresse för forskning och sedan ge dem bästa möjliga förutsättningar

  Angelägna frågor

  KI i stort
  - Rekryteringsprocesser och karriärsystem som främjar kvalitet, transparens och förutsägbarhet

  Forskarutbildning
  - Framtidens avhandlingar – med färre och mer omfattande arbeten behöver avhandlingens format ses över
  - Goda forskningsmiljöer för alla doktorander – program, forskarskolor är viktiga instrument


  Förtroendeuppdrag
  - Deputy head of department, Dept. of Biosciences and Nutrition (2013-)
  - Executive Editor BBA General Subjects (2016- )
  - Pro-dean of Doctoral Education, KI (2016-2018)
  - Member of the Board of Doctoral Education, KI (2012-2016)
  - Member of the management group of the Dept. of Biosciences and Nutrition, KI (2009-)
  - Chairman of the National committee for molecular biosciences of KVA (2003-2013), Secretary (2014-2017) Vice-President (2008-2010) and President (2010-2012) of the Int. Soc. for Quantum Biology and Pharmacology Secretary (1996-2000), member (2000-2003) of Europ. Biophys. Soc. Assoc. Exec. Comm. Secretary (1980-1992), Chairman (1992-1995), Board member (2004-2011) of the Swed. Bioph. Soc.

  Utbildning
  - Civ.ing, KTH-F, 1976
  - TeknD, teoretisk fysik, KTH, 1983
  - Postdoc, Harvard University, 1983-1984
  - Docent, biofysik, KI, 1987
  - Professor, KI, 1998

  Akademiska priser och utmärkelser
  - Lindbomska belöningen, KVA, 1998

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har som huvudtema igenkänning och informationsöverföring i protein-nukleinsyrekomplex, och vi använder oss av datorbaserad modellering och simulering av komplexen i atomär detalj. Exempel på system vi studerar är transkriptionsfaktorer och tRNA:mRNA på ribosomen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Biofysik, Karolinska Institutet, 1987

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI