Janne Johansson

Janne Johansson

Professor | Docent
E-postadress: janne.johansson@ki.se
Telefon: +46852483525
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 BioNut Johansson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är professor i biologisk demensforskning. 1990 tog jag läkarexamen vid Karolinska Institutet, och började redan under studierna forska och disputerade 1991 på avhandlingen "Covalent structures of hydrophobic surfactant polypeptides SP-B and SP-C".

Forskningsbeskrivning

  • Min forskningsvision är att tillämpa grundläggande biokemi för att lösa medicinska och biologiska problem och på lång sikt utveckla nya behandlingar av mänskliga sjukdomar. Vi har utformat en helt syntetisk lungsurfaktant-preparat för behandling av andningsinsufficiens hos för tidigt födda barn och tillsammans med ett läkemedelsföretag tagit det till klinisk fas II-utveckling. Vi har också banat väg för studier av ett molekylärt chaperon, och nyligen visat att det har potent aktivitet i Alzheimers sjukdom musmodeller, resultat som vi hoppas kunna ta till studier på människa under de kommande åren. Slutligen har vi upptäckt hur spindelsilkesproteiner bildar fibrer, och utifrån detta har vi producerat rekombinanta biologiska läkemedel samt spunnit artificiellt silke. Mycket av denna forskning har utförts i nära, långvariga och givande samarbeten med grupper vid KI samt andra universitet och företag.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

  • Docent, Medicinsk och fysiologisk kemi, Karolinska Institutet, 1994
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1990

Uppdrag

  • Prefekt, Biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2021-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI