Skip to main content

Olle Larssons forskargrupp

Studier av insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) och dess roll i cancercellers tillväxt. IGF-1R är av kritisk betydelse för maligna cellers tillväxt men inte helt nödvändig för normala celler. Gruppens forskning inriktar sig på att påvisa och karaktärisera de mekanismer som gör IGF-1R så kritisk hos cancerceller samt att utveckla nya metoder för att blockera receptorns funktion för att hämma cancercellers tillväxt.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Olle Larsson, MD, Professor, gruppledare
Thomas Strömberg, MD, PhD, forskare
Yingbo Lin, PhD
Dudi Warsito, PhD
Sylvia Packham, PhD
Ahmed Waraky, doktorand
Maria Fili, doktorand

Utvalda publikationer

Picropodophyllin causes mitotic arrest and catastrophe by depolymerizing microtubules via Insulin-like growth factor-1 receptor-independent mechanism.
Ahmed Waraky, Karen Akopyan, Vendela Parrow, Thomas Strömberg, Magnus Axelson, Lars Abrahmsén, Arne Lindqvist, Olle Larsson, Eiman Aleem
Oncotarget, 2014, accepted

24909165

22261717

23118311

20145208