Olle Larssons forskargrupp

Studier av insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-1R) och dess roll i cancercellers tillväxt. IGF-1R är av kritisk betydelse för maligna cellers tillväxt men inte helt nödvändig för normala celler. Gruppens forskning inriktar sig på att påvisa och karaktärisera de mekanismer som gör IGF-1R så kritisk hos cancerceller samt att utveckla nya metoder för att blockera receptorns funktion för att hämma cancercellers tillväxt.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Olle Larsson, MD, Professor, gruppledare
Thomas Strömberg, MD, PhD, forskare
Yingbo Lin, PhD
Dudi Warsito, PhD
Sylvia Packham, PhD
Ahmed Waraky, doktorand
Maria Fili, doktorand

Utvalda publikationer

Picropodophyllin causes mitotic arrest and catastrophe by depolymerizing microtubules via insulin-like growth factor-1 receptor-independent mechanism.
Waraky A, Akopyan K, Parrow V, Strömberg T, Axelson M, Abrahmsén L, et al
Oncotarget 2014 Sep;5(18):8379-92

Nuclear translocation of IGF-1R via p150(Glued) and an importin-β/RanBP2-dependent pathway in cancer cells.
Packham S, Warsito D, Lin Y, Sadi S, Karlsson R, Sehat B, et al
Oncogene 2015 Apr;34(17):2227-38

Nuclear IGF1R is a transcriptional co-activator of LEF1/TCF.
Warsito D, Sjöström S, Andersson S, Larsson O, Sehat B
EMBO Rep. 2012 Mar;13(3):244-50

Local control of nuclear calcium signaling in cardiac myocytes by perinuclear microdomains of sarcolemmal insulin-like growth factor 1 receptors.
Ibarra C, Vicencio JM, Estrada M, Lin Y, Rocco P, Rebellato P, et al
Circ. Res. 2013 Jan;112(2):236-45

SUMOylation mediates the nuclear translocation and signaling of the IGF-1 receptor.
Sehat B, Tofigh A, Lin Y, Trocmé E, Liljedahl U, Lagergren J, et al
Sci Signal 2010 Feb;3(108):ra10

Erika Rindsjö
2022-11-07