Catharina Larssons forskargrupp

This page in English

Forskningsteam

FORSKNINGSTEAM CATHARINA LARSSON

Forskningen har som mål att förklara uppkomst och malignifiering av tumörer i endokrina organ (bisköldkörtlarna, sköldkörteln, och andra neuroendokrina tumörer i buken) med fokus på genetisk predisposition, tidiga och sena händelser och dessas betydelse för cellens funktion och sjukdomarnas naturliga förlopp. 

FORSKNINGSTEAM WENG-ONN LUI

Forskningen har som mål att med hjälp av olika molekylära angreppssätt in vitro och in vivo förklara betydelsen av olika typer av icke-kodande RNA tex miRNA vid cancerutveckling och terapisvar samt dessas relation till kända molekylära förändringar som tex mutationer och virusbakgrund.

FORSKNINGSTEAM SVETLANA BAJALICA LAGERCRANTZ

Forskningen har som mål att öka förståelsen för tumörutveckling och därmed förbättra patientomhändertagandet inom den kliniska onkologin avseende: Genetisk predisposition för ärftliga cancersyndrom med fokus på bröstcancer; samt genetiska markörer för tidig upptäckt och tumörspridning vid bröstcancer.

FORSKNINGSTEAM CHRISTOFER JUHLIN

Forskningen har som mål att identifier a molekylära nyckelhändelser och mutationer i tumörer i sköldkörteln, binjuren och andra endokrina tumörer, samt dessa kliniska applikationer inom endokrin patologi och molekylär patologi, för förbättrad diagnostik, prognosbedömning och behandling.

FORSKNINGSTEAM BARBRO LINDERHOLM

Forskningen har som mål att fastställa molekylära förändringar vid bröstcancer, som identifierats genom screening av tex miRNAoch proteom, och som signifikant påverkar effekten av tillgängliga onkologiska terapier samt hur detta kan användas för att optimera terapival för enskilda patienter. 

Disputationer

Utrustning

Fluorescent imaging
Zeiss Axioplan 2
Kontaktperson: Weng-Onn Lui

Micro-array scanning
GenePix 4200A from Axon
Kontaktperson: Omid Fotouhi

Pyrosequencing
Biotage PyroMark Q24
Kontaktperson: Omid Fotouhi

Real-time PCR
StepOnePlus Applied Biosystems
Kontaktperson: Satendra Kumar

RNA in situ equipment
Kontaktperson: Andrew Lee

Tissue imaging
Leica DM 2000
Zeiss Axioskop
Kontaktperson: Adam Stenman

KI RNA Club

KI RNA club riktar sig till alla studenter och forskare med intresse för RNA biologi och avser att öka kunskapen om forkningsfynd inom området samt stimulera vetenskapligt utbyte och skapa möjligheter för nya vetenskapliga samarbeten.

KI RNA Club website

Koordinator för KI RNA Club:

Roger Chang
Tel: 0732021588
E-mail: roger.chang@ki.se

Cancer och onkologiRNA