Skip to main content

Catharina Larssons forskargrupp

Professor Catharina Larsson, institutionen för onkologi-patologi

Forskningsteam

FORSKNINGSTEAM CATHARINA LARSSON

Forskningen har som mål att förklara uppkomst och malignifiering av tumörer i endokrina organ (bisköldkörtlarna, sköldkörteln, och andra neuroendokrina tumörer i buken) med fokus på genetisk predisposition, tidiga och sena händelser och dessas betydelse för cellens funktion och sjukdomarnas naturliga förlopp.

 

Docent Weng-Onn Lui, institutionen för onkologi-patologi Foto: Privat

FORSKNINGSTEAM WENG-ONN LUI

Forskningen har som mål att med hjälp av olika molekylära angreppssätt in vitro och in vivo förklara betydelsen av olika typer av icke-kodande RNA tex miRNA vid cancerutveckling och terapisvar samt dessas relation till kända molekylära förändringar som tex mutationer och virusbakgrund.

Docent Svetlana Bajalica Lagercrantz, institutionen för onkologi-patologi Foto: Privat

FORSKNINGSTEAM SVETLANA BAJALICA LAGERCRANTZ

Forskningen har som mål att öka förståelsen för tumörutveckling och därmed förbättra patientomhändertagandet inom den kliniska onkologin avseende: Genetisk predisposition för ärftliga cancersyndrom med fokus på bröstcancer; samt genetiska markörer för tidig upptäckt och tumörspridning vid bröstcancer.

Docent Christofer Juhlin, institutionen för onkologi-patologi Foto: Privat

FORSKNINGSTEAM CHRISTOFER JUHLIN

Forskningen har som mål att identifiera molekylära nyckelhändelser och mutationer i tumörer i sköldkörteln, binjuren och andra endokrina tumörer, samt dessa kliniska applikationer inom endokrin patologi och molekylär patologi, för förbättrad diagnostik, prognosbedömning och behandling.

Disputationer

Utrustning

Fluorescent imaging
Zeiss Axioplan 2
Kontaktperson: Weng-Onn Lui

Micro-array scanning
GenePix 4200A from Axon
Kontaktperson: Omid Fotouhi

Pyrosequencing
Biotage PyroMark Q24
Kontaktperson: Omid Fotouhi

Real-time PCR
StepOnePlus Applied Biosystems
Kontaktperson: Satendra Kumar

RNA in situ equipment
Kontaktperson: Andrew Lee

Tissue imaging
Leica DM 2000
Zeiss Axioskop
Kontaktperson: Adam Stenman