Team Christopher Sundling

Infektionssjukdomar är ett av de största hoten mot människors hälsa och välstånd. Effekten av en globaliserad värld, där människor kan ta sig nästan överallt, leder även till en potentiellt snabb spridning av kända och okända infektionssjukdomar. Det tar dock lång tid att utveckla vaccin och verksamma behandlingar. Det är därför viktigt att förbättra vår föreståelse för hur människor och olika patogen interagerar med varandra och hur ett skyddande immunförsvar utvecklas.

Team Christopher Sundling ingår i Anna Färnerts forskargrupp.

Inflammation och immunreglering vid infektion

Vår forskning fokuserar på att förstå samverkan mellan olika infektionssjukdomar och immunsystemet. För att studera immunsvaret efter infektion så använder vi modern teknologi för tat undersöka immunsystemet på en cellulär, molekylär, och genetisk nivå. Vi använder sedan bioinformatik för att analysera och integrera datan och kombinera resultaten med relevanta kliniska variabler. Genom att undersöka flera olika sjukdomar så kan vi identifiera unika egenskaper som är associerade med enskilda sjukdomar. Detta använder vi sedan som biomarkörer för att utveckla nya diagnostiska tester. Vi får också en bättre förståelse för hur immunsystemet svarar mot olika sjukdomar och uppslag för vilka vilka delar av svaret vi behöver undersöka mer mekanistiskt.

Pågående forskning

 • Immunlandskapet efter infektion med malaria och tuberkulos.
 • Vilken roll spelar atypiska B celler i immunförsvaret och hur regleras de
 • Immuntolerans vid tuberkulos
 • Utveckling av nya diagnostiska verktyg

Medlemmar

Christopher Sundling

Senior forskare/ Team ledare.

Samarbeten

Nationella

Tuberkulos (diagnostik och mekanismer för tolerans)

 • Prof. Gunilla Källenius, Dept. of Medicine Solna, KI.
 • Assoc. Prof. Susanna Brighenti, Center for Infectious Medicine, KI-Huddinge.
 • CSO Bartek Makower and CEO Niklas Ahlborg, Mabtech AB, Stockholm, Sweden.
 • Prof. Martin Rottenberg, Dept. of MTC, KI and STINT Sweden-China Team.
 •  Ass. Prof. Dhifaf Sarhan, Center for Infectious Medicine, KI, Sweden.

Tropiska febrar, inklusive malaria

 • MD. PhD. Klara Sondén, KI and Karolinska University Hospital (KS).
 • Prof. Anna Färnert, Dept. of Medicine Solna, KI and KS.

SARS-CoV-2

 • Prof. Anna Smed-Sörensen, Dept. of Medicine Solna, KI.
 • Assoc. Prof. Judith Bruchfeld and others in UppCov consortium, Dept. of Medicine Solna, KI/KS.

B cell immunologi och tolerans

 • Assoc. Prof. Mattias Forsell, Umeå University, Sweden.
 • Prof. Petter Brodin, KI and SciLife lab, Sweden and UCL, UK.

HIV-1 immunologi

 • Assoc. Prof. Annelie Tjernlund, Dept. of Medicine Solna, KI, Sweden.
 • Prof. Kristina Broliden, Dept. of Medicine Solna, KI, Sweden.
 • Prof. Gunilla Karlsson Hedestam, Dept. of MTC, KI, Sweden.

Internationella

Tuberkulos (diagnostik och mekanismer för tolerans)

 • Prof. Margarida Correia-Neves, ICVS, Braga Portugal.
 • Prof. Delia Goletti, National Institute for Infectious Diseases, Rome, Italy.
 • Dr. Celso Khosa, Instituto National Saude, Maputo, Mozambique.
 • ERASE-TB consortium: LMU Germany, LSHTM UK, BRTI Zimbabwe, NIMR-MMRC Tanzania, INS Mozambique.

Tuberkulos (B celler och antikroppar)

 • Prof. Galit Alter, Ragon Institute at MGH, MIT, and Harvard Medical School, USA.
 • Prof. Daniel Pinschewer, University of Basel, Switzerland.
 • Dr. David Boyle and Dr. Jason Cantera, PATH, Geneva, Switzerland.

B cell selektion

 • Prof. Robert Brink, Garvan Institute of Medical Research, Australia.

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • Karolinska Institutet
 • Svenska läkaresällskapet
 • Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond
 • Åke Wibergs Stiftelse

Utvalda publikationer

A protein signature associated with active tuberculosis identified by plasma profiling and network-based analysis.
Mousavian Z, Folkesson E, Fröberg G, Foroogh F, Correia-Neves M, Bruchfeld J, Källenius G, Sundling C
iScience 2022 Dec;25(12):105652

Immunological hyporesponsiveness in tuberculosis: The role of mycobacterial glycolipids.
Correia-Neves M, Nigou J, Mousavian Z, Sundling C, Källenius G
Front Immunol 2022 ;13():1035122

Alternative B Cell Differentiation During Infection and Inflammation.
Courey-Ghaouzi AD, Kleberg L, Sundling C
Front Immunol 2022 ;13():908034

Systems analysis shows a role of cytophilic antibodies in shaping innate tolerance to malaria.
Lautenbach MJ, Yman V, Silva CS, Kadri N, Broumou I, Chan S, Angenendt S, Sondén K, Plaza DF, Färnert A, Sundling C
Cell Rep 2022 Apr;39(3):110709

High Dimensional Immune Profiling Reveals Different Response Patterns in Active and Latent Tuberculosis Following Stimulation With Mycobacterial Glycolipids.
Silva CS, Sundling C, Folkesson E, Fröberg G, Nobrega C, Canto-Gomes J, Chambers BJ, Lakshmikanth T, Brodin P, Bruchfeld J, Nigou J, Correia-Neves M, Källenius G
Front Immunol 2021 ;12():727300

Positive selection of IgG+ over IgM+ B cells in the germinal center reaction.
Sundling C, Lau AWY, Bourne K, Young C, Laurianto C, Hermes JR, Menzies RJ, Butt D, Kräutler NJ, Zahra D, Suan D, Brink R
Immunity 2021 May;54(5):988-1001.e5

Stabilization of blood for long-term storage can affect antibody-based recognition of cell surface markers.
Silva MH, Lepzien R, Ols S, Dahlberg B, Grunewald J, Loré K, Smed-Sörensen A, Correia-Neves M, Empadinhas N, Färnert A, Källenius G, Sundling C
J Immunol Methods 2020 ;481-482():112792

Lipoarabinomannan in Active and Passive Protection Against Tuberculosis.
Correia-Neves M, Sundling C, Cooper A, Källenius G
Front Immunol 2019 ;10():1968

B cell profiling in malaria reveals expansion and remodelling of CD11c+ B cell subsets.
Sundling C, Rönnberg C, Yman V, Asghar M, Jahnmatz P, Lakshmikanth T, Chen Y, Mikes J, Forsell MN, Sondén K, Achour A, Brodin P, Persson KE, Färnert A
JCI Insight 2019 Apr;5(9):

Single-cell and deep sequencing of IgG-switched macaque B cells reveal a diverse Ig repertoire following immunization.
Sundling C, Zhang Z, Phad GE, Sheng Z, Wang Y, Mascola JR, Li Y, Wyatt RT, Shapiro L, Karlsson Hedestam GB
J Immunol 2014 Apr;192(8):3637-44

CS
Innehållsgranskare:
2023-07-20