Team Bruna Gigante

Kardiovaskulär medicin har blivit ett tvärvetenskapligt forskningsområde. För att förbättra förebyggandet och behandlingen av vanliga hjärt-kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke, måste vi titta på metabolomik, proteomik och genetiska data och analysera dem i populations- och patientbaserade epidemiologiska studier och sedan som ett sista steg testa deras efficay och säkerhet i kardiovaskulära kliniska prövningar.

Kardiovaskulär epidemiologi

Vi vet sedan länge att genom att följa 7 enkla råd, sluta röka, ät hälsosamt, regelbundet fysisk aktivitet, minska blodfetter och socker i blodet, gå ner i vikt och behandla blodtryck, hjärta och hjärna borde hålla sig friska genom livet. Dock många medelålders men och kvinnor som följer sådana råd insjuknar med hjärtinfarkt och stroke med allvarliga konsekvenser på den enskilda individen och samhället. Syfte med vår forskning är att förstå vad vi missar för att minska den individuella risken för hjärt-kärlsjukdom. Vi använder oss av en s.k. molekylär epidemiologisk metod: vi analyserar i stora populationer blodfaktorer som skiljer sig mellan men och kvinnor som håller sig friska och de som drabbas i tidigt skede av fatala och icke-fatal hjärt-kärlsjukdom. På det sättet kommer vi att uppfinna nya markörer som kan dels hjälpa till att första den individuella risken dels identifiera nya behandlingsprinciper mot hjärt-kärlsjukdom.

Medlemmar

Bruna Gigante

Lektor/överläkare/teamledare

Samarbeten

Vi samarbetar med ansvariga forskare på stora och väl karakteriserade epidemiologiska studier:

  • IMPROVE,  3700 studie deltagare med hög kardiovaskulär risk utan tecken på hjärt-kärlsjukdom från Italien, Frankrike, Sverige, Finland och Nederland-
  • SCAPIS, svensk studie med  30000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik, metabolomic data samt hjärt och kärl datortomografi och  ultraljudsundersökning av halsens kärl
  • UK Biobank, brittisk studie med 200000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik och imaging data. 
  • PIVUS, svensk studie med  1000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik,  data samt halskärl ultrasonografik undersökning.
  • MDC-CC, svensk studie med  6000 deltagare med omfattande genetiska, proteomik,  data samt ultraljudsundersökning av halsens kärl.

Forskningsstöd

  • ALF
  • Hjärt-Lungfonden
  • Karolinska Institutet
  • Gamla Tjänarinnor
  • Stiftelsen Prof Nanna Svartz fond

Utvalda Publikationer

Interleukin 6 trans-signalling and risk of future cardiovascular events.
Ziegler L, Gajulapuri A, Frumento P, Bonomi A, Wallén H, de Faire U, Rose-John S, Gigante B
Cardiovasc Res 2019 Jan;115(1):213-221

The predictive role of interleukin 6 trans-signalling in middle-aged men and women at low-intermediate risk of cardiovascular events.
Ziegler L, Frumento P, Wallén H, de Faire U, Gigante B
Eur J Prev Cardiol 2020 Jan;27(2):122-129

MicroRNA signatures predict early major coronary events in middle-aged men and women.
Gigante B, Papa L, Bye A, Kunderfranco P, Viviani C, Roncarati R, Briguori C, de Faire U, Bottai M, Condorelli G
Cell Death Dis 2020 Jan;11(1):74

Clinical characteristics and antithrombotic prescription in elderly hospitalized atrial fibrillation patients: A cross-sectional analysis of a Swedish single-center clinical cohort.
Ehrlinder H, Orsini N, Modig K, Hofman-Bang C, Wallén H, Gigante B
Int J Cardiol Heart Vasc 2020 Apr;27():100505

Expression of Interleukin 6 signaling receptors in carotid atherosclerosis.
Ziegler L, Lundqvist J, Dreij K, Wallén H, de Faire U, Paulsson-Berne G, Hedin U, Matic L, Gigante B
Vasc Med 2021 Feb;26(1):3-10

Biomarkers of coagulation and fibrinolysis in acute myocardial infarction: a joint position paper of the Association for Acute CardioVascular Care and the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis.
Krychtiuk KA, Speidl WS, Giannitsis E, Gigante B, Gorog DA, Jaffe AS, Mair J, Möckel M, Mueller C, Storey RF, Vilahur G, Wojta J, Huber K, Halvorsen S, Geisler T, Morais J, Lindahl B, Thygesen K
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2021 May;10(3):343-355

Plasma Protein Profile of Carotid Artery Atherosclerosis and Atherosclerotic Outcomes: Meta-Analyses and Mendelian Randomization Analyses.
Lind L, Gigante B, Borné Y, Feldreich T, Leppert J, Hedberg P, Östgren CJ, Nyström FH, Sundström J, Ärnlöv J, Baldassarre D, Tremoli E, Veglia F, Hamsten A, O'Donnell CJ, Franceschini N, Orho-Melander M, Nilsson J, Melander O, Engström G, Mälarstig A
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2021 May;41(5):1777-1788

ECG Abnormalities and Arterial Stiffness by HIV Status among High-Risk Populations in Rakai, Uganda: A Pilot Study.
Enriquez R, Ssekubugu R, Kigozi G, Nabukalu D, Marrone G, Rautiainen S, Gigante B, Reynolds SJ, Nalugoda F, Chang LW, Ekström AM, Sewankambo NK, Serwadda D, Nordenstedt H
Glob Heart 2021 ;16(1):83

Intake of food rich in saturated fat in relation to subclinical atherosclerosis and potential modulating effects from single genetic variants.
Laguzzi F, Maitusong B, Strawbridge RJ, Baldassarre D, Veglia F, Humphries SE, Rauramaa R, Kurl S, Smit AJ, Giral P, Silveira A, Tremoli E, Hamsten A, de Faire U, Gigante B, Leander K,
Sci Rep 2021 Apr;11(1):7866

Physical activity attenuates cardiovascular risk and mortality in men and women with and without the metabolic syndrome - a 20-year follow-up of a population-based cohort of 60-year-olds.
Ekblom-Bak E, Halldin M, Vikström M, Stenling A, Gigante B, de Faire U, Leander K, Hellénius ML
Eur J Prev Cardiol 2021 Oct;28(12):1376-1385

Angela Silveira
2023-08-15