Forskargrupp Karin Ekström Smedby

Vår forskning handlar om studier av orsaker, överlevnad, prognostiska faktorer och överlevarskap vid cancer, särskilt lymfom, men även andra cancerformer så som kolorektal cancer. Vi använder både kvalitetsregister och nationella hälsodataregister samt biologiska data för att adressera kliniska och translationella frågeställningar, och använder och utvecklar nya biostatistiska metoder.

Klinisk cancerepidemiologi

Vår forskning fokuserar på att få ökad förståelse för orsaker till och överlevnad vid cancer, främst olika typer av lymfom och andra former av blodcancer, men även t ex kolorektal cancer. I flera studier använder vi svenska populationsbaserade hälsodata-register (kvalitetsregister och nationella hälsodataregister) för att få en heltäckande bild av patientpopulationen. Undersökningar av överlevnad och risk för återfall och olika senkomplikationer efter behandling vid cancer kan ha stor betydelse för vårdprogram och hur man planerar för t ex kontrollbesök inom cancervården.

Vi samarbetar också nära med våra Nordiska grannländer i epidemiologiska register-studier för att få möjlighet att bekräfta resultat och få säkrare svar. Vidare har vi ett tätt samarbete med avdelningarna för hematologi, patologi och klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i en studie för att öka förståelsen för hur vi ska införa precisionsmedicin vid lymfom (BioLymph-studien).

Pågående forskning

I ett flertal större forskningsprogram undersöker vi olika aspekter av lymfomöverlevnad och överlevarskap (t.ex risken för infertilitet, hjärtsjukdom eller sekundär cancer efter genomgången lymfombehandling). Dessa forskningsprogram har titlarna:

  • Nationella och nordiska studier av ogynnsamma behandlingsutfall vid maligna lymfom (Finansierat av Cancerfonden, PI: Karin Ekström Smedby).
  • Barnafödande efter modern behandling med intensiv kemoterapi bland unga Hodgkin- och non-Hodgkin-lymfomöverlevare (Finansierat av Cancerfonden, PI: Sandra Eloranta).
  • Real-worldstudier för lymfomutfall och långtidsnytta/risk mellan olika behandlingsterapier – ett nordiskt, multidisciplinärt forskningsprogram (Finansierat av Nordisk cancerunion Medsökande: Karin Ekström Smedby, Sandra Eloranta, Caroline Weibull).

Vi undersöker också hur nya statistiska metoder kan användas inom epidemiologisk forskning för att maximera nyttan av registerdata i syfte att svara på kliniskt relevanta frågeställningar inom cancerepidemiologi, företrädesvis med lymfomfokus.

  • Att utvinna styrkan av moderna metoder: Flertillståndsmodeller i cancerepidemiologi (Finansierat av SFOEpi, PI: Caroline Weibull).

Gruppmedlemmar

Karin Ekström Smedby

Professor/biträdande överläkare/ forskargruppsledare

Forskningsstöd

  • Cancerfonden
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • ALF-medel
  • Nordisk Cancerunion

Utvalda publikationer

Incidence and time trends of second primary malignancies after non-Hodgkin lymphoma: a Swedish population-based study.
Joelsson J, Wästerlid T, Rosenquist R, Jakobsen LH, El-Galaly TC, Smedby KE, Eloranta S
Blood Adv 2022 Apr;6(8):2657-2666

Incidence of relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) including CNS relapse in a population-based cohort of 4243 patients in Sweden.
Harrysson S, Eloranta S, Ekberg S, Enblad G, Jerkeman M, Wahlin BE, Andersson PO, Smedby KE
Blood Cancer J 2021 01;11(1):9

Real-world data on treatment and outcomes of patients with primary mediastinal large B-cell lymphoma: a Swedish lymphoma register study.
Wästerlid T, Hasselblom S, Joelsson J, Weibull CE, Rassidakis G, Sander B, Smedby KE
Blood Cancer J 2021 05;11(5):100

Relapse Risk and Loss of Lifetime After Modern Combined Modality Treatment of Young Patients With Hodgkin Lymphoma: A Nordic Lymphoma Epidemiology Group Study.
Biccler JL, Glimelius I, Eloranta S, Smeland KB, Brown PN, Jakobsen LH, Frederiksen H, Jerkeman M, Fosså A, Andersson TML, Holte H, Bøgsted M, El-Galaly TC, Smedby KE
J Clin Oncol 2019 03;37(9):703-713

Contemporarily Treated Patients With Hodgkin Lymphoma Have Childbearing Potential in Line With Matched Comparators.
Weibull CE, Johansson ALV, Eloranta S, Smedby KE, Björkholm M, Lambert PC, Dickman PW, Glimelius I
J Clin Oncol 2018 09;36(26):2718-2725

Cancer survival statistics for patients and healthcare professionals - a tutorial of real-world data analysis.
Eloranta S, Smedby KE, Dickman PW, Andersson TM
J Intern Med 2021 01;289(1):12-28

Outcome and determinants of failure to complete primary R-CHOP treatment for reasons other than non-response among patients with diffuse large B-cell lymphoma.
Wästerlid T, Harrysson S, Andersson TM, Ekberg S, Enblad G, Andersson PO, Jerkeman M, Eloranta S, Smedby KE
Am J Hematol 2020 07;95(7):740-748

Autoimmune disorders and risk of non-Hodgkin lymphoma subtypes: a pooled analysis within the InterLymph Consortium.
Ekström Smedby K, Vajdic CM, Falster M, Engels EA, Martínez-Maza O, Turner J, Hjalgrim H, Vineis P, Seniori Costantini A, Bracci PM, Holly EA, Willett E, Spinelli JJ, La Vecchia C, Zheng T, Becker N, De Sanjosé S, Chiu BC, Dal Maso L, Cocco P, Maynadié M, Foretova L, Staines A, Brennan P, Davis S, Severson R, Cerhan JR, Breen EC, Birmann B, Grulich AE, Cozen W
Blood 2008 Apr;111(8):4029-38

KE
Innehållsgranskare:
2023-03-29