Johanna Borg Bruchfeld

Johanna Borg Bruchfeld

Doktorand
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Ekström Smedby, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som ST-läkare i hematologi på ME Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset och är doktorand i Cancerepidemiologi-gruppen på
  KEP. Läkarexamen (MD) från Linköpings Universitet 2015.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsfokus är på könsskillnader inom lymfomincidens och överlevnad och jag arbetar med data från det svenska lymfomregistret.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Radiumhemmets forskningsfonder
  Radiumhemmet forskningsmånader för kliniskt verksamma doktorander inom cancerområdet.
  1 January 2024 - 31 December 2024

Anställningar

 • ST-läkare i Hematologi, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2018-
 • Doktorand, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI