Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)

This page in English

P-piller, användning av hormonbehandling, kostvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor.

Projektbeskrivning

År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96.000 svenska kvinnor i åldern 30-49 år bosatta i Uppsala sjukvårdsregion. Cirka 50,000 kvinnor besvarade enkäten. Från dessa kvinnor samlade vi information om hälsa och levnadsvanor som kan påverka risken att utveckla olika sjukdomar. Denna studie är samordnad med en liknande studie bland 60.000 unga kvinnor i Norge, bortsett från dietkomponenten, är enkäterna identiska och gemensamma analyser planeras. Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsförändringar samt att drabbas av psykiatrisk sjuklighet. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighet.

Projektledare

Professor

Elisabete Weiderpass Vainio

Telefon: 08-524 823 65
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Elisabete.Weiderpass.Vainio@ki.se

Professor emeritus

Hans-Olov Adami

Telefon: 08-524 861 80
E-post: Hans-Olov.Adami@ki.se

Tidplan

Flera analyser utförs under de senaste åren på olika exponeringar, såsom p-piller, BMI, förändringar i kroppens storlek och form, UV-strålning exponering, alkoholkonsumtion, rökning och risk för olika cancerformer och total dödlighet. Datahantering och analys av den uppföljande enkäten pågår.

Projektperiod: 1991- pågående
Finansiering: Cancerfonden (nuvarande), Svenska Vetenskapsrådet och Läkemedelsföretag (i början av studien)

Partners

• Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik - KI: Hans-Olov Adami (co-PI), Marie Löf, Sven Sandin, Pouran Almstedt
• Universitetet i Tromsø, Norge: Eiliv Lund, Merethe Kumle, Inger Gram, Merethe Kumle, och Tonje Braaten (Tromsø, Norge)
• Oslo universitet, Statistiska institutionen: Marit Bragelien Veierød, Professor
• Auckland universitet, Nya Zeeland: Prof. Robert Scragg (Chef för avd för epidemiologi)
• Birmingham universitet, Storbritannien: Prof. Maurice Zeegers
• Queensland universitet, Australien: Prof. Gita Mishra

Forskargruppen

Okt. 2013, Forskargruppen för Kvinnors livsstil och hälsa: Prof. Hans-Olov Adami, Pouran Almstedt, Jin-Kyoung Oh, Ulf Eriksson, Prof. Elisabete Weiderpass and Sven Sandin. Foto av Gunilla Sonnebring

Namn Roll
Marie Löf Docent
Sven Sandin PhD, Senior Statistiker
Pouran Almstedt Systemutvecklare

Publikationer

Du hittar publikation på engelska här.

Andra länkar 

Hjärt-kärlsjukdomar