Hans-Olov Adami

Hans-Olov Adami

Professor Emeritus/Emerita | Docent
E-postadress: hans-olov.adami@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Weimin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Med ett starkt fokus på epidemiologi sträcker sig mitt forskningsintresse över ett brett fält från forskning om canceretiologi, prevention och screening till kliniska studier av prognostiska faktorer och naturalhistoria inklusive randomiserade kliniska försök. Genom åren, och än idag, så har mitt forskningsintresse inkluderat ett stort antal sjukdomar, dock med fokus på cancer i bröst, prostata, cervix och testis samt på maligna lymfom. Under de allra senaste åren har forskning kring tjocktarmscancer hamnat alltmer i fokus.

  Positioner och utbildning:
  • Professor emeritus i cancerepidemiologi och tidigare prefekt vid Karolinska Institutet
  • Professor emeritus och tidigare prefekt vid Harvarduniversitet i Boston
  • Forskare/professor på deltid vid Oslo universitet
  • Docent i kirurgi 1979
  • Medicine doktor 1978
  • Läkarexamen 1969, specialistkompetens i allmän kirurgi 1974

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsprojekt:
  • Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)
  •The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC)
  • Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer: Scandinavian Prostate Cancer Group Study Number 4 (SPCG-4)
  • The Nordic Twin Study of Cancer (NorTwinCan)
  • The European Polyp Surveillance Trials (EPoS)
  • Cancer risk in patients with inflammatory bowel disease I-SCAN
  • Risk of colorectal cancer following adenoma removal – SAR

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI