MedStat utbildning och kurser

MedStat är involverad i kursverksamhet på alla utbildningsnivåer. Vi erbjuder kursen inom grundläggande- och fortsättningsnivå inom medicinsk statistik.

Kurser på masternivå

Läs mer om statistikkurserna på respektive programhemsida Masterprogram i hälsoinformatik och Masterprogram i hälsoekonomi, policy och management.

Forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser
Kursnamn Kursnummer Nivå Kursplan
Basic Course in Medical Statistics – a distance course 2609 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics - kursplan
Basic Course in Medical Statistics – Team Based Learning 3134 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics, TBL - kursplan
Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738 Fortsättning Intermediate Medical Statistics: Regression models - kursplan
Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods 2858 Avancerad Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods - kursplan

Lediga platser

Antagning till kurser som listas i tabellen görs via centrala antagningen på KI. Om det finns kursplatser över för sen anmälan kommer de att listas under Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser.

Kursadministration

Kontakta: KI Medstat <medstat@ki.se>

Skräddarsydda kurser i statistik

MedStat har möjlighet att skräddarsy kortare föreläsningsserier eller längre kurser vid förfrågan.

TT
Innehållsgranskare:
Nora Espahbodi
2023-02-17