Skip to main content

MedStat utbildning och kurser

MedStat är involverad i kursverksamhet på alla utbilsningsnivåer. Vi erbjuder kursen inom grundläggande- och fortsättningsnivå inom medicinsk statistik.

Kurser på masternivå

Läs mer om statistikkurserna på respektive programhemsida Masterprogram i hälsoinformatik och Masterprogram i hälsoekonomi, policy och management.

Forskarutbildningskurser

Kursnamn Kursnummer Nivå Kursplan Datum
Basic Course in Medical Statistics ¬ a distance course 2605 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics - kursplan 4/läsår
Basic Course in Medical Statistics – Team Based Learning 3134 Nybörjare Basic Course in Medical Statistics, TBL - kursplan 3/läsår
Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738 Fortsättning Intermediate Medical Statistics: Regression models - kursplan 1/år
Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods 2858 Avancerad Longitudinal data analysis-classical and modern statistical methods - kursplan 1/år

Lediga platser

Antagning till kurser som listas i tabellen görs via centrala antagningen på KI. Om det finns kursplatser över för sen anmälan kommer de att listas under Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser.

Kursadministratör

Elisabeth Löfgren

Utbildningsadministratör
08-524 871 18
Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Skräddarsydda kurser i statistik

MedStat har möjlighet att skräddarsy kortare föreläsningsserier eller längre kurser vid förfrågan.