Skip to main content

Enheten för bioentreprenörskap

UBE utbildar, utvecklar och forskar inom ämnet bioentreprenörskap