Tillväxt och broskbiologi

Vårt långsiktiga mål är att förstå de cellulära och molekylära mekanismer som styr utveckling och tillväxt av skelettet. Denna kunskap ska sedan användas för att förbättra medicinsk behandling av tillväxtrubbningar, benskörhet, artros, samt för att utveckla metoder för konstruktion av artificiellt tillväxt- och ledbrosk.

Forskargruppsledare

Docent

Ola Nilsson

E-post: Ola.Nilsson@ki.se

 

Forskningsprojekt

Vi arbetar för närvarande med följande delprojekt:

1. Mekanismer som styr utveckling av ben och brosk.

Syfte:

- Karakterisera de cellulära förändringar som sker i tillväxtplattan under utvecklingen.
- Studera de molekylära mekanismer som sker under utvecklingen på en global nivå och därmed finna förklaringar till de cellulära förändringarna.

2. Strukturell organisation av tillväxt- och ledbrosk.

Growth plateSyfte:

- Kartlägga och förklara de parakrina mekanismer som kontrollerar den cellulära balansen mellan tillväxt och ledbroskets olika lager.

- Utveckla tre-dimensionella cellkulturer för att studera parakrin signalering mellan tillväxt- och ledbroskets olika lager.

3. Tissue Engineering av tillväxt- och ledbrosk.

Syfte:

- Utveckla metoder för att odla broskceller och mognad ut dem till tillväxt och ledbrosk-lika strukturer.

- Karakterisera broskcellsdifferentiering av mesenkymala stam-celler.

- Undersöka möjligheten att använda odlat brosk för att reparera skadat tillväxt och ledbrosk.

Medarbetare i forskargruppen

Ellie Landman, PhD, Post doc
Lars Ottosson, Senior Lab Manager
Alexandra Gkourogianni, MD, PhD, Post doc
Ameya Bendre, Post doc
Marta Baroncelli, Post doc
Zelong Dou, MSc, PhD-Student
Sigrun Hallgrimsdottir, MD, PhD-student

Jennifer Frithiof
2022-08-31