Utvecklingsbiologi och reproduktiv medicin – Qiaolin Dengs forskargrupp

Forskargruppen Utvecklingsbiologi och Reproduktiv medicin leds av Qiaolin Deng på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Qiaolin Deng's research group

Mer information om vår forskning finns på engelska.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Alumni

  • Geng Chen – Postdoc
  • Julia Aguila-Benitez – Postdoc
  • Marlene Yilmaz – Student
  • Mathias Ahlqvist – Student