SOLIID - Uthållighet i organisatoriskt lärande, innovation, förbättring, och utveckling inom vård och omsorg – Monica Nyströms grupp

SOLIID är en forskargrupp med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet. SOLIID inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

Dekorativ bild

SOLIID startades 2009 som ett svar på Vinnvårdprogrammets mål att skapa plattformar för interaktiv forskning inom ett brett område som rör organisation, management, innovation, förbättring och implementering inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Forskningsfrågorna berör flera multidisciplinära områden som: Organizational behavior, Organizational Development, Organizational Learning, Strategic and Change management, Dissemination and Implementation research, Quality Improvement, Organizational creativity and innovation, Knowledge management, Industrial and organizational psychology. Medlemmarna i forskarnätverket kommer från olika bakgrunder: medicin, vårdvetenskap, psykologi, management, ekonomi, folkhälsa, sociologi, arbetsvetenskap och teknik.

Temaområden

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom åtta delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

 • Uthålliga strukturer för organisatoriskt lärande och kvalitetsförbättring
 • Vårdens hälsofrämjande och preventiva arbete
 • Innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg
 • Att facilitera förändrings- och utvecklingsprocesser
 • Implementering av stöd till familjer och barn
 • Strategier inom stora förändringsprogram
 • Bättre vård och omsorg av sjuka äldre
 • Förbättring av patientsäkerhet

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

 • Edqvist, Malin
 • Sparring, Vibeke
 • Höög, Elisabet
 • Garvare, Rickard
 • Westerlund, Anna