Medical Management Centrum (MMC)

Vid Medical Management Centrum studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Foto: Mixed

Forskningsprogram

MMC Nyheter

HH
Innehållsgranskare:
2024-04-12