Ortopedi – Karl Erikssons forskargrupp

Karl Erikssons forskargrupp i ortopedisk kirurgi bedriver studier som syftar till att förbättra vården av patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Pågående kliniska och registerbaserade studier fokuserar bland annat på patienter efter mjukdelsskador i knäleden (korsband, menisk, brosk), protes-, rygg-, och frakturkirurgi.

Dessutom ingår gruppen i olika internationella forskningsnätverk varav det ena innebär deltagande i multicenterstudie som studerar olika operationsmetoder vid främre korsbandskirurgi i knäleden. Hälsoekonomi samt psykosociala faktorers betydelse för återhämtning är också viktiga forskningsområden för forskargruppen. 

Läs gärna mer på de engelska sidorna.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen