Aterotrombos forskning – Team Nailin Li

Vårt forskarteam utför translationell forskning som studerar de trombocytreglerade inflammations- och angiogena mekanismer involverade i åderförkalkning, såväl som behandling av aterotrombotiska sjukdomar.

Aterotrombos forskning

Syftet med vår forskning är att klargöra trombocyters inblandning, förutom i trombos och hemostas, i de inflammatoriska och angiogena/kärlombyggnadsmekanismer vid ateroskleros, och så småningom att utveckla nya trombocythämmande medel som riktar in sig på inflammatoriska/angiogena aktiviteter av blodplättar för behandlingar av aterotrombotiska sjukdomar.

Vi är intresserade av hur blodplättar reglerar immunsvar hos CD4+ T-celler och hur blodplättsreglerade CD4+ effektor-T-cells svar påverkar ateroskleros utveckling. Genom att kombinera in vitro-experiment med mänskliga celler, in vivo-djurmodeller och högkapacitetsanalyser studerar vi därför hur blodplätt-härledd faktorer beta-transformerande tillväxt faktor (TGFb) och trombocytfaktor 4 (PF4) reglerar CD4+ T cellaktivering och metabolism, fenotyputveckling, effektorcellsfunktion, och därefter utveckling av aterosklerotisk lesion.

Vi är också intresserade av mekanismerna som styr differentiell lagring och frisättning av pro-angiogena och anti-angiogena faktorer av trombocyter, och hur frisättningen påverkar angiogenes. Arbetet har utökat vår forskning om hur blodplätt-härledd angiogena faktorer reglerar tumörens mikromiljö och cancerprogression.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Hjärt-Lungfonden
  • Vetenskapsrådet
  • STINT
  • Karolinska Institutet