Translationell bröstcancerforskninlg: långsiktig risk och endokrin behandlingsnytta – Linda Lindströms forskargrupp

Vi bedriver tvärvetenskaplig forskning om bröstcancer, med särskilt intresse av långsiktig risk, intratumör heterogenitet och tumör-mikromiljö. En unik egenskap för hormondriven bröstcancer, östrogenreceptor-positiv (ER+), är den långsiktiga risken för metastatisk sjukdom, ibland decennier efter initial diagnos. Vår forskning syftar till att förstå sjukdomsmekanismerna bakom långsiktig risk med mål att kunna individanpassa behandlingsstrategier och information till kvinnor med ER+ bröstcancer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen