Linda Lindström

Linda Lindström

Senior Forskare | Docent
E-postadress: linda.lindstrom@ki.se
Telefon: +46852488117
Besöksadress: BioClinicum Akademiska Stråket 1, 17164 SOLNA
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Lindström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och Gruppledare
  Jag är Docent inom Cancerepidemiologi och Gruppledare vid Institutionen
  för Onkologi och Patologi. I min grupp forskar vi tvärvetenskapligt inom
  bröstcancer vilket är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige.
  Av de kvinnor som insjuknar i bröstcancer kommer cirka var fjärde kvinna
  att drabbas av spridd sjukdom och dö. Bröstcancer är en mycket heterogen
  sjukdom med olika tumörutveckling, spridningsförmåga och tid till
  eventuell spridning av sjukdomen.
  Vi har ett speciellt intresse av att förstå sjukdomsmekanismerna bakom
  tidig och långsiktig risk för patienter att utveckla spridd metastatisk
  sjukdom. Att vidare förstå riskfaktorerna samt att kunna förutspå risken
  för sena metastaser är av stor betydelse för dessa patienter och samtidigt
  ett understuderat område. Min bakgrund som Civilingenjör inom
  molekylärbioteknik och min avhandling visar på mitt stora intresse att
  kombinera analytiska metoder med molekylär och klinisk expertis för att
  belysa faktorer bakom cancerdöd. Under mina postdoktorala studier gick jag
  ifrån studier av mer epidemiologisk karaktär till patientnära forskning
  på Karolinska Institutet och i San Francisco på UCSF.
  * 2022-2028: Cancerfonden Senior Investigator Award.
  * 2020-2021: Forskar (Senior researcher) position av Styrelsen för
  Forskning, KI.
  * 2015-2019: Forskarassistent (FoAss) position av Styrelsen för Forskning,
  KI.
  * 2015-2019: Etableringsbidrag anslag från Vetenskapsrådet.
  * 2015-2019: Juniorforskare anslag från FORTE.
  * 2012-2015: 3-års Postdoktoral tjänst från Vetenskapsrådet.
  * 1997-2001: Civilingenjör i Molekylärbioteknik (MSc), Uppsala
  Universitet
  * 2004-2008: Medicine Doktor (PhD) i Cancer Epidemiologi, MEB, KI.
  * 2008-2012: Postdoc vid Onk-Pat, KI.
  * 2012-2014: Postdoc vid Carol Franc Buck Breast Care
  Center, UCSF, USA.

Forskningsbeskrivning

 • *Mina huvudprojekt:*
  * Vad påverkar tid till fjärrspridning av bröstcancer och tid för nytta
  av behandling?
  * Hur påverkar intratumör heterogenitet av tumöregenskaper och
  tumörmikromiljö patientöverlevnad?
  * Vilka faktorer är viktiga för att förstå den långsiktiga risken att
  dö av bröstcancer?
  * Varför har yngre kvinnor med bröstcancer sämre prognos? Hur skiljer
  sig risken och nyttan av behandling för premenopausala
  och postmenopausala patienter?
  * Vilka benigna bröstsjukdomar ger ökad risk för en framtida
  bröstcancerdiagnos? Skillnader beroende på ålder?

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Cancerepidemiologi, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI