Tanskriptionell grund för icke-genetisk cellulär heterogenitet – Vicent Pelechanos grupp

Inom biologin är en av de största utmaningarna att förstå varför till synes identiska celler reagerar olika på samma stimulans. Ibland kan detta varierande beteende förklaras av förändringar i deras genetiska material, medan identiska (klonala) celler ibland också uppvisar fenotypiskt heterogena svar. Vi använder modern genomisk teknik för att undersöka regleringsmekanismerna bakom utvecklingen av avvikande genuttrycksprogram i klonala populationer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
VP
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-16