Isabelle von Saenger

Isabelle von Saenger

Doktorand
Telefon: +46852485842
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17177 Stockholm
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Lennartsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand på Karolinska Institutet och del av
  den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC). Jag har
  en masterexamen i folkhälsovetenskap med fokus på ojämlikhet i hälsa
  från Stockholms Universitet (f.d. CHESS) samt en filosofi kandidatexamen i
  sociologi från Stockholms Universitet.
  Huvudsakliga syftet med mitt doktorandarbete är att öka vår kunskap och
  förståelse för familjens roll som givare av omsorg och ekonomiskt stöd
  och hur dessa transfereringar påverkar köns- och socioekonomiska
  ojämlikheter inom och mellan generationer.
  Jag är ansluten till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa -
  SWEAH [1].
  [1] https://www.sweah.lu.se/

Forskningsbeskrivning

 • Masteruppsatsen [1] undersökte skillnad i hälsa bland Stockholms
  skolungdomar utifrån uppfattat lärarstöd med fokus på om skolans
  sociodemografiska profil samt elevernas kön spelade roll för en ev.
  skillnad.
  Kandidatuppsatsen [2] undersökte skillnad i hälsa bland inrikes- och
  utrikesfödda i Sverige med fokus på socioekonomiska faktorer, sociala
  nätverk och familjeförhållanden.
  *Publikationer
 • *
  Impact of the COVID-19 pandemic on Swedish adults aged 77 years and older:
  Age differences in lifestyle changes. [3] Augustsson, E., *von Saenger, I.*,
  Agahi, N., Kåreholt, I., Ericsson, M. /Scandinavian Journal of Public
  Health/. (2023).
  Will your child take care of you in your old age? Unequal caregiving
  received by older parents from adult children in Sweden. [4]
  *von Saenger, I*., Dahlberg, L., Augustsson, E. /et al./ /Eur J
  Ageing/ *20*, 8 (2023).
  HUR MÅR STOCKHOLMARNA EFTER 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor
  2002—2018 [5].
  Nilsen C, Agahi N, *von Saenger I*, Österman J, Hedberg Rundgren Å och
  Lennartsson C. (2019). Rapport 2019:3. Stiftelsen Stockholms läns
  Äldrecentrum
  Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School
  Survey.
  Kjellström, J., *Holmin von Saenger, I*., Jarl, E. L., &
 • Modin, B. (2018).
  Stockholm University.
  [1] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1222278/FULLTEXT01.pdf
  [2] http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:930164/FULLTEXT01.pdf
  [3] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948231172249
  [4] https://rdcu.be/c881S
  [5] http://www.aldrecentrum.se/sites/default/files/2019_3_hur_mar_stockholmarna_efter_65_-_beskrivning_av_halsa_och_levnadsvanor_2002-2018.pdf

Undervisning

 • Pedagogiska meriter inkluderar handledning och mentorskap av master
  studenter. Utbildning av läkarstuderande och vårdpersonal på KI i patient-
  och familjebemötande ur etiska perspektiv. Föreläst och varit
  seminarieledare i utbildningssammanhang både i och utanför KI.
  Initierat och drivit samverkansprojekt mellan ARC och Fotoskolan STHLM som
  våren 2020 resulterade i en kort dokumentärfilm och fotoutställningen
  /Vem är "äldre" i Sverige idag?/ Who is considered “old” today? –
  ARC (ki-su-arc.se) [1]
  Dessutom studentrepresentant i gruppen som utarbetat KI's nya pedagogiska
  plan utifrån Strategi 2030.
  [1] https://ki-su-arc.se/who-is-considered-old-today/

Utvalda publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI