Josephine Heap

Josephine Heap

Forskningssamordnare
E-postadress: josephine.heap@ki.se
Telefon: +46852485813
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17177 Stockholm
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Lennartsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en bakgrund i sociologi och disputerade i socialt arbete vid
  Stockholms universitet 2016. Jag arbetar för närvarande på Aging Research
  Center (ARC), dit jag varit knuten sedan 2007.
  Filosofie doktor, socialt arbete, Stockholms universitet
  Filosofie kandidat, sociologi, Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning berör äldre människors levnadssituation med fokus på
  ansamlade välfärdsproblem – förekomsten av flera samtidiga problem som
  exempelvis bristande ekonomiska resurser, social isolering och hälsoproblem.
  Jag studerar bland annat hur förekomsten skiljer sig åt mellan olika
  demografiska och socio-ekonomiska grupper samt hur välfärdsproblem
  ackumuleras över tid under den senare delen av livsloppet.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI