Josefin Wångdahl

Josefin Wångdahl

Biträdande Lektor
Telefon: +46852483619
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17177 Stockholm
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Lennartsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en masterexamen i folkhälsovetenskap och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Mitt huvudsakliga intresseområde är hälsolitteracitet ur ett folkhälsoperspektiv. Jag har främst bedrivit forskning som fokuserat på hälsolitteracitet och hälsofrämjande arbete kopplat till nyanlända migranter med flyktingbakgrund. Det som driver mig är att producera och sprida kunskap om hur man kan minska ojämlikhet i hälsa och sjukvård.

   

 • Halva min tid forskar jag i Carin Lennartssons grupp inom Social Gerontologi vid Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet &

 • Stockholms universitet om hälsolitteracitet bland äldre vuxna i det Forte-finansierade projektet "Hälsolitteracitet bland äldre vuxna: Undersökning av äldre personers förutsättningar att förstå hälsoinformation och göra informerade hälsoval" tillsammans med b.la. Janne Agerholm . Vi använder delvis data från den svenska panelstudien vad gäller hälso- och levnadsförhållanden bland de äldre vuxna i den svenka befolkningen (SWEOLD). Jag arbetar också med Lena Dahlberg med flera i det FORTE-finansierade programmet " Åldrande, ensamhet och psykisk hälsa: att förstå sambanden och möjliggöra förändring" (REALM), där jag leder working package 3. Baserat på intervjuer med vårdpersonal och tidigare forskning kommer vi att utveckla och pilottesta ett utbildningsprogram för vårdpersonal om ensamhet och psykisk hälsa. På deltid undervisar jag vid avdelningen för omvårdnad, Karolinska Institutet, Sverige. Jag undervisar främst om hälsolitteracitet, folkhälsa, hälsofrämjande och forskningsmetoder. Dessutom arbetar jag i Erasmus + -projektet Skills4 Health Literacy som syftar till att tillgodose behoven hos högre utbildningsinstitutioner för att minska kompetensgap hos vård- och socialpersonal för att främja kapacitetsuppbyggnad av hälsokunskap när de stöder personer med risk för demens i syfte att leverera personliga och relevanta insatser.

   

 • Jag är Sveriges forskningsrepresentant i Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO Europe (M-POHL) där jag är involverad i arbetsgruppen om mental hälsolitteracitet och M-POHLs-projektet om organisatorisk hälsolitteracitet i primärvården. År 2024 kommer vi att översätta M-POHLs instrument för bedömning av organisatorisk hälsolitteracitet i primärvården till svenska och pilottesta det i en svensk kontext. 

 • Vidare är jag medlem i Research Standards Committee of the International Health Literacy Association (IHLA), och medgrundare av den svenska webbsidan om hälsolitteracitet. Jag har också ofta externa uppdrag inom hälsolitteracitet som expert, utbildare och föreläsare utanför Karolinska Institutet.

   

 • Tidigare har jag projektlett och utvärderat flera EU-finansierade forskningsprojekt som fokuserat på hälsofrämjande aktiviteter för migranter

  med flyktingbakgrund. Till exempel projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikatörer och MILSA psykosociala hälsoprojekt. Jag har också arbetat med översättningar av flera hälsolitteracitetsinstrument till svenska och flera språk som många migranter i Sverige talar, och studerat hur giltiga de är i en svensk kontext. För närvarande arbetar jag med översättning och validering av HLS19-Q12. För mer information om hälsolitteracitetsinstrument i Sverige, se den svenska webbsidan om hälsolitteracitet.

Forskningsbeskrivning

 • Folkhälsa, hälsofrämjande arbete, hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration, ojämlikhet i hälsa, pedagogik

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2026

Examina och utbildning

 • Filosofie doktor, Socialmedicin, Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare., Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala University, 2018
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI