Carin Lennartsson

Carin Lennartsson

Universitetslektor | Docent
Telefon: +46852485815
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17177 Stockholm
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 ARC Socialgerontologi Lennartsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är sociolog och har arbetat som forskare vid Aging Research Center
  (ARC), sedan 2004. I mars 2021 tillträdde jag som föreståndare och stf.
  sektionschef vid ARC.
  Jag är sociolog och har arbetat som forskare vid Aging Research Center
  (ARC), sedan 2004. I mars 2021 tillträdde jag som föreståndare och stf.
  sektionschef vid ARC. Jag är lektor och verksam inom den
  socialgerontologiska gruppen.
  Innan jag kom till ARC var jag doktorand och forskare vid Institutet för
  Social Forskning vid Stockholms Universitet (SU). Jag är docent i sociologi
  sedan 2009.
  Jag är projektledare och ansvarig för planeringen och genomförandet av
  Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD [1]. SWEOLD
  är en longitudinell riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre
  befolkning.
  Docent i sociologi, Stockholms Universitet, 2009
  * Filosofie doktor i sociologi, Stockholms Universitet, 2001
  *Avhandling:* "Still in touch. Family contact, activities and health
  among elderly in Sweden", Institutet för Social Forskning, Stockholms
  Universitet, 2001
  * Filosofie kandidatexamen på beteendevetenskaplig utredarlinje med
  inriktning mot utredningssociologi, Stockholms Universitet, 1991
  [1] https://www.sweold.se/en/englishhome/

Forskningsbeskrivning

 • Jag har under många år forskat kring äldre personers
  levnadsförhållanden.
  Mina forskningsintressen kan kategoriseras inom följande områden:
  * Hälsa och hälsotrender
  * Socialt och ekonomiskt stöd mellan äldre föräldrar och deras vuxna
  barn
  * Bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa
  * Sociala och ekonomiska levnadsförhållanden
  * Socialt deltagande och ensamhet
  * Förlängt arbetsliv, pensionering och hälsa
  Ett annat forskningsintresse är de metodologiska utmaningar som uppkommer i
  undersökningar om äldre personers hälsa och levnadsvillkor.
  Vi studerar bland annat hur väl olika samhällsgrupper är representerade i
  både tvärsnitts- och longitudinella studier och i vilken utsträckning
  undersökningsdesignen och bortfallet påverkar studieresultaten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2014-

Examina och utbildning

 • Docent, Docent i sociologi, Stockholms universitet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI