Klinisk epidemiologi

Vid avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP) möts klinisk, epidemiologisk och biostatistisk expertis med målet att nå ökad kunskap om, och förbättrad behandling av, en bred grupp medicinska tillstånd.

Vid KEP bedrivs translationell, klinisk och epidemiologisk forskning i syfte att förbättra förståelsen för hur olika sjukdomstillstånd uppstår och för att öka vår förmåga att förutsäga sjukdomsdebut. Framförallt syftar dock vår forskning till att förbättra vård och klinisk praxis, till exempel genom att besvara frågor kring risker och effekter kopplade till olika behandlingar.

I vår forskning utgår vi ofta från information i kliniska eller andra register kombinerad med information från enkäter, medicinska journaler och biologiska prover.

Övrigt:

Avdelningen ansvarar för verksamheten i CLINICUM Solna som tillhandahåller vetenskaplig rådgivning samt metodstöd för forskare som är anknutna till institutionerna på Campus Nord och Campus Solna.

Vi organiserar även en forskarskola för kliniker med inriktning mot epidemiologi, vilket är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Vid avdelningen finns också Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE).

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för klinisk epidemiologi hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratörer.

Besöksadress: Eugeniahemmet, ingång T2, T3 och T4. Maria Aspmans gata 16, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Profile image

Johan Askling

Avdelningschef, professor, överläkare

Pernilla Appelquist

Avdelningsadministratör
Profile image

Helena Nord

Avdelningsadministratör
+46852483347