Kognitiva processer och ADHD – Lisa Thorells forskargrupp

Kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Lisa Thorells grupps forskning fokuserar på kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Mer specifikt är intresset hur kognitiva processer såsom inhibition (impulskontroll) och arbetsminne i förskoleåldern är relaterade till ADHD symptom i skolåldern. Lisa Thorells grupp är även intresserade av hur olika kognitiva förmågor utvecklas under barndomen, hur de är relaterade till varandra och till ADHD symptom, och deras relation till motivationella och emotionella faktorer (t.ex. emotionsreglering, delay aversion, belöning/bestraffning, reglering av vakenhet). Ett ytterligare intresseområde är behandlingsåtgärder för barn med utagerande problembeteenden som ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning. Gällande behandling så har Lisa Thorells grupp deltagit i ett projekt där man utvecklat ett datoriserat träningsprogram av arbetsminne för förskolebarn och vi har utvärderat föräldrautbildningsprogrammet COPE (Community Parent Education Program).

Forskningsgruppen är associerad till Stockholm Brain Institute (SBI).

Forskningsprojekt

  • Tidiga prediktorer för senare ADHD-symtom
  • Neuropsykologisk förmåga som förklaring till akademisk prestation hos barn och ungdomar med ADHD
  • Emotionsreglering och ADHD i förskoleåldern

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Nobels Väg 9, Stockholm, 17177