Mikael Ryden

Mikael Ryden

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: mikael.ryden@ki.se
Telefon: +46852482922
Besöksadress: C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Endokrinologi och diabetes Rydén&Mejhert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning, samt chef för Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet och Patientforskningscentrum vid institutionen för medicin i Huddinge.

  Mikael Rydén föddes 1970 i Stockholm, tog läkarexamen 1996 och disputerade 1997. Parallellt med studierna på Karolinska Institutet bedrev han forskarstudier i molekylär neurobiologi. Han fortsatte forska kring intracellulära signalvägar i humana fettceller och deras relevans för utveckling av insulinresistens och typ 2-diabetes.

  Han blev 2002 docent i experimentell endokrinologi och 2006 i endokrinologi. Han tilldelades 2003 Young Investigators Award in Basic Science från European Association on the Study of Obesity och innehade 2003-2009 en halvtidstjänst för forskande kliniker. Han blev 2005 specialist i internmedicin och 2006 i endokrinologi/diabetologi.

  Han blev 2010 universitetslektor och överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, och är sedan 2010 ansvarig för Kliniskt centrum för metabol forskning på diabetes inom KI:s diabetesprogram.

  Akademiska priser och utmärkelser
  Mikael Rydén utnämndes den 1 juli 2013 till professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning vid Karolinska Institutet, förenad med befattning som specialistkompetent läkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Fettväven är kroppens mest plastiska organ och största hormonproducent. Från att länge ha betraktats främst som en energilagrande vävnad, vet man nu att den spelar en central roll i utvecklingen av insulinresistens, dyslipidemi och atheroskleros vid kliniska tillstånd som övervikt/fetma, typ 2-diabetes, familjär kombinerad hyperlipidemi, kronisk njursvikt, cancer, kakexi och polycystiskt ovarialsyndrom. Forskningen omfattar cell- och molekylärbiologiska tekniker i olika cellkultursystem samt kliniska studier.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2013-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell endokrinologi, Karolinska Institutet, 2002
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1996

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI