Anna-Maria Georgoudaki

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Visionsgatan 4, 17164 SOLNA
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Foukakis, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, 2015
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI