Systembiologiskt åldrande – Juulia Jylhäväs forskargrupp

Vi studerar orsaker och konsekvenser av biologiskt åldrande på cellulär, organ- och systemnivå, med fokus på epigenetiska klockor, plasmabiomarkörer och skörhet. Vi använder omics och epidemiologiska metoder för storskaliga resurser, såsom UK Biobank, FinnGen, Svenska Tvillingregistret och nationella kohorter.

Foto på Julia Jylhäväs forskargrupp

En omics-metod för att förstå biologiskt åldrande och skörhet

Fokus för vår forskargrupp ligger på att förstå drivkrafterna bakom biologiskt åldrande såväl som konsekvenserna för individers hälsa vid åldrandet. Med hjälp av omics och kausala analysmetoder har vi kunnat reda ut några mekanismer och lägga till saknade pusselbitar. Pusslet är dock långt ifrån komplett; i våra nuvarande projekt dyker vi djupare i mekanismerna på cellulär, vävnads- och helorganismnivå, med både experimentella och epidemiologiska metoder.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 17177, Sverige

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Epidemiologi Folkhälsa Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Geriatrik Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Global hälsa Medicinsk genetik Medicinsk genetik Molekylär epidemiologi Åldrande Visa alla
JJ
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-05-31